• Tøm filtre
  • Velg type dokument

  • Dokumentkategori

  • Sortér etter

31 treff
Side 1 av 2
Navn Type Kategori Utgiver År
Oversikt over biogassdrevne og fossilfrie kjøretøy Kjøretøy Klima Østfold og Oslo kommune 2022
Kart over biogassanlegg i Norge Kart Biogassbransjen.no 2022
REPowerEU og Biogass – Informasjonsark Informasjonsark EU Biogass Oslofjord 2022
Åpent brev til Klima- og Miljødepartementet fra styret i Biogass Oslofjord Administrativt Biogass Oslofjord 2022
Kart over biogassfyllestasjoner i Norge Kart Biogass Oslofjord 2022
Handlingsplan 2022 – Biogass Oslofjord Administrativt Biogass Oslofjord 2022
Samarbeidsavtale 2022 – Biogass Oslofjord Administrativt Biogass Oslofjord 2022
Biogass-statistikken 2021 Statistikk Biogass Oslofjord og Biogass Norge 2022
Sommeroppgave: Undersøkelse av økende mengde fiskeavfall til biogassproduksjon Rapport Fiskeslam Biogass Oslofjord 2021
Mulighet for økt biogassproduksjon i Oslofjordregionen Rapport PotensialstudierRegionale studier Biogass Oslofjord 2021
Biogassfyllestasjoner: Aktuelle tomter og sikkerhet Rapport Potensialstudier Biogass Oslofjord 2021
Årsrapport 2021 – Biogass Oslofjord Rapport Årsrapport Biogass Oslofjord 2021
Årsrapport 2020 – Biogass Oslofjord Rapport Årsrapport Biogass Oslofjord 2020
Klimatiltak – Slam fra smolt- og oppdrettsanlegg til biogass Rapport Fiskeslam Biogass Oslofjord 2019
Tilpassning av tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner for drift med biogass Rapport Kjøretøy Biogass Oslofjord 2019
Kartlegging av en nasjonal infrastruktur for biogass Rapport Potensialstudier Biogass Oslofjord 2019
Økonomiske insentiver for biogass i transport: Effekt av bompengefritak Rapport Kjøretøy Biogass Oslofjord 2018
Biogassanlegg ved naturbruksskolene – Forstudie Rapport Potensialstudier Biogass Oslofjord 2018
Teknologialternativer for klimanøytral tungtransport av avfall Rapport Kjøretøy Oslo kommune 2018
Kartlegging av organisk næringsavfall i Oslofjordregionen Rapport PotensialstudierRegionale studier Biogass Oslofjord 2018
Biogasspotensialet i Østfold Rapport Potensialstudier Biogass Oslofjord 2018
Aktivitetsrapport Biogass Oslofjord 2018 Rapport Årsrapport Biogass Oslofjord 2018
Compression of raw biogass: A Feasibility study Rapport Potensialstudier Biogass Oslofjord 2017
Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass: Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere Rapport Potensialstudier Biogass Oslofjord 2017
Markedsjekk på fossilfrie maskiner Rapport Kjøretøy Biogass Oslofjord 2017