Biogass Oslofjord

Tord Araldsen

Koordinator

Amalie Lundervold

Prosjektleder

Selma Sollihagen

Prosjektleder

Ta gjerne kontakt med oss

Vi ønsker dialog med aktørene i og rundt biogassverdikjeden. Har du gode ideer, eller forslag til aktiviteter eller utredninger som Biogass Oslofjord bør ta tak i, ta gjerne kontakt med oss.

Akershus fylkeskommune besøksadresse

Schweigaards gate 4, 0188 Oslo (Galleri Oslo)

Telefon: + 47 932 06 156

Styregruppe Biogass Oslofjord

Terje Riis Johansen

Styremedlem

Telemark fylkeskommune

Hege Dubec

Styreleder

Østfold fylkeskommune

Solveig Schytz

Nestleder

Akershus fylkeskommune

Lasse Berntzen

Styremedlem

Vestfold fylkeskommune

Sekretariat Biogass Oslofjord

Tord Araldsen

Koordinator, Biogass Oslofjord

Akershus fylkeskommune

Send e-post
93 20 61 56

Amalie Lundervold

Prosjektleder

Akershus fylkeskommune

Send e-post
48 00 48 25

Selma Sollihagen

Prosjektleder

Akershus fylkeskommune

Send e-post
40 00 80 90

Arbeidsgruppe Biogass Oslofjord

Bård Strige Øyen

Rådgiver - Klima og energi

Akershus fylkeskommune

Frida Elstad

Klimarådgiver

Akershus fylkeskommune

Fredrik Eikum Solberg

Rådgiver - Næring, innovasjon og kompetanse

Telemark fylkeskommune

Guri Bugge

Klimakoordinator

Østfold fylkeskommune

Erik Skarshaug Gathen

Klima- og energirådgiver

Østfold fylkeskommune

Øyvind Trygstad

Rådgiver - seksjon klima og næring

Vestfold fylkeskommune

Gerd Jacobsen

Rådgiver - Klima og energi

Akershus fylkeskommune