Biogass Oslofjord

Signe Davidson

Kommunikasjonsansvarlig

Tord Araldsen

Koordinator

Karen Sund

Fagansvarlig

Ta gjerne kontakt med oss

Vi ønsker dialog med aktørene i og rundt biogassverdikjeden. Har du gode ideer, eller forslag til aktiviteter eller utredninger som Biogass Oslofjord bør ta tak i, ta gjerne kontakt med oss.

Viken fylkeskommune besøksadresse

Schweigaards gate 4 Oslo (Galleri Oslo)

Telefon: + 47 41 75 14 70

Styregruppe Biogass Oslofjord

Ådne Naper

Styreleder

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Liv Karto

Styremedlem

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Jenny Evjen

Styremedlem

Viken fylkeskommune

Johan Edvard Grimstad

Styremedlem

Viken fylkeskommune

Annette Lindahl Raakil

Styremedlem

Viken fylkeskommune

Heidi Sørensen

Styremedlem

Klimaetaten Oslo kommune

Sekretariat Biogass Oslofjord

Tord Araldsen

Koordinator, Biogass Oslofjord

Viken fylkeskommune

Send e-post
93 20 61 56

Signe Davidson

Kommunikasjonsansvarlig, Biogass Oslofjord

Viken fylkeskommune

Send e-post
41 75 14 70

Karen Sund

Fagansvarlig, Biogass Oslofjord

Viken fylkeskommune

Send e-post
91 78 69 28

Arbeidsgruppe Biogass Oslofjord

Bård Strige Øyen

Rådgiver klima og energi

Viken fylkeskommune

Gerd Jacobsen

Rådgiver klima og energi

Viken fylkeskommune

Live Rud

Rådgiver, klima, miljø og internasjonalisering

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Magnus Pedersen

Rådgiver, klima, miljø og internasjonalisering

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Petter Nergård Christiansen

Mobilitetsrådgiver Klimaetaten

Oslo Kommune

Marit Soleim

Prosjektleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Oslo Kommune

Fredrik Eikum Solberg

Rådgiver, klima, miljø og internasjonalisering

Vestfold og telemark fylkeskommune