Nyheter

Ny koordinator for Biogass Oslofjord

Tord Araldsen er ansatt som ny koordinator for Biogass Oslofjord. Forhenværende koordinator, Karen Sund, går over i ny rolle som fagansvarlig i nettverket.

Les nyhet

Ny rapport viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær

For første gang er det gjennomført en analyse av hvor sirkulært Norge er. Circularity Gap Report Norway viser at 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år, ikke blir ført tilbake til kretsløpet. Vår økonomi er kun 2,4 prosent sirkulær, men dette kan økes til 45,8 prosent.

Les nyhet

Se Webinaret her! Bruk av biogass øker og kan bli en vekstnæring i Norge

Se hele det spennende webinaret om biogass her nå. Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær, løser avfallsproblem og kan oppnå klimakutt både ved produksjon/metanfangst og bruk der den erstatter fossile drivstoff og energi. Det er en rask og enkel måte å redusere utslipp

Les nyhet

– Den er oversiktlig, fin og veldig komfortabel

Det sier Sven Iversen, sjåfør hos Fredrikstad-entreprenøren Jørgensen og Jørgensen A/S etter å ha kjørt og testet ut biogasslastebilen til prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i en uke.

Les nyhet

Biogass-lastebil til utlån

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» utvider maskinparken med en fossilfri lastebil.

Les nyhet

Nytt kart med oversikt over fyllestasjoner for biogass

Et nytt kart, utviklet av Biogass Oslofjord, gir deg oversikt over alle fyllestasjoner for biogass i Norge. Se kartet her.

Les nyhet

Norges utslipp øker! Kan biogass være en løsning?

Biogassens doble klimanytte skal synliggjøres.

Les nyhet

Åpning av ny fyllestasjon for biogass i Halden og oppstart av nye renovasjonsbiler på biogass i Halden kommune

Torsdag 13. juni er det offisiell åpning av ny fyllestasjon for biogass i Halden som skal driftes av AGA AS.

Les nyhet

Reduserte bompengesatsar for biogasskøyretøy i Oslo: Samferdselsministeren er positiv og vil ha rask avklaring

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet så raskt som mogleg sjå på om køyretøy som bruker 100 prosent biogass kan få redusert takst i bomringen i Oslo. – Eg ønskjer ein snarast mogleg løysing for mindre bompengar for næringslivet, seier Dale.

Les nyhet

Et rullende fossilfritt sykkelverksted

Klima Østfold og Pedalen satser videre med sykkelverksted på biogass.

Les nyhet

Ny fyllestasjon for flytende biogass i Vestfold

Denne uken åpner Norges største fyllestasjon for flytende biogass ved Borgeskogen utenfor Sandefjord i Vestfold. Air Liquide Skagerak er utbygger, et selskap som satser tungt på fornybar energi, som biogass, til tungtransporten.

Les nyhet

Vil du bidra til doble klimakutt?

Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom fylkene i Oslofjordregionen. Vi vil kutte utslipp fra organisk avfall og bruke metanen til å redusere utslipp fra transport og mer. Nå ser vi etter studenter som kan bidra med kompetanse og innovative ideer. Miljø, klima, jordbruk, økonomi, er alle relevante fagområder. Fleksibel arbeidstid

Les nyhet

Nordic Biogas Conference 2019

Den 9. og 10. april 2019 gikk den nordiske biogasskonferansen av stabelen for sjuende gang. Oslo var vertskap for konferansen, som brakte mer enn 300 ivrige biogassaktører sammen fra hele Norden og flere andre land. Biogass Oslofjord var del av programkomiteen. Konferansen dekket betimelige spørsmål om biogassens rolle i lavutslippssamfunnet

Les nyhet

– Biogass er en del av løsningen

Rundt om i landet er arbeidet godt i gang med å bygge nye kommuner og fylkeskommuner. Flere benytter muligheten til å tenke fremtidsrettet og knytter lokal samfunnsutvikling opp mot globale mål. I Viken er det bestemt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunnsutviklingen i den nye fylkeskommunen. Her

Les nyhet

Biogass i vinden under flere av vinterens konferanser

Biogass Oslofjord har deltatt på flere av vinterens konferanser knyttet til klima- og miljøtematikk. Under samtlige av disse har biogass blitt diskutert som en sentral og bærekraftig løsning på flere utfordringer.

Les nyhet

Stor vekst i biogassproduksjon og -bruk

Karen Sund, koordinator for Biogass Oslofjord deltok denne uken på en workshop med biogassaktører fra hele verden arrangert av IEA. Målet for workshopen var gjensidig læring. Les hennes refleksjoner her.

Les nyhet

Partifrakt på flytende biogass

Partifrakt AS i Larvik er det første private transportselskapet i Vestfold som satser på biogass som drivstoff. På tre av sine tjue lastebiler har de kjørt på flytende biogass siden desember i fjor.

Les nyhet

Ny veileder for utredning av potensial og kostnad for biogass

Miljødirektoratet har laget en ny veileder om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan utrede potensial og kostnader for biogass. Blant annet basert på prosjekter som har fått støtte fra Klimasats til å biogass.

Les nyhet

Åpnet ny offentlig fyllestasjon for biogass i Skien

Som et ledd i kommunens fokus på klima har Skien kommune bygd en fyllestasjon for biogass. Fyllestasjonen er åpen for alle som ønsker å bruke den, og biogassen kommer fra Greve biogass i Vestfold og produseres blant annet av matavfallet fra innbyggerne i Grenland.

Les nyhet

Bygger nytt biogassanlegg i Fredrikstad

Biogassanlegget skal levere drivstoff til kjøretøy i Tomteveien 45 og gass til forbruk i eksisterende vaskeri i Tomteveien 49.  Fredrikstad kommune skal anskaffe inntil 40 renovasjonsbiler, og i fremtiden ca. 80 lettere kjøretøy som alle skal benytte komprimert biogass som drivstoff. Kommunen har et vaskeri i Tomteveien 49 som benytter

Les nyhet

Åpning av fyllestasjon for biogass i Skien kommune

Som et ledd i kommunens fokus på klima har Skien kommune bygd en fyllestasjon for biogass på Larønningen ved Kjørbekk.

Les nyhet

GLØRs klimanøytrale biogass av matavfall

GLØR mener at miljøvennlig lokalprodusert biogass laget av matavfall fra våre egne innbyggere også bør brukes lokalt. Lokalprodusert Norsk biogass gir større reduksjoner i klimagassutslippene enn tidligere beregninger viser.

Les nyhet

Ny koordinator for Biogass Oslofjord

Karen Sund er ny koordinator for Biogass Oslofjord. Per Wennerberg takker av etter 3 år.

Les nyhet

Hva ville effekten av bompengefritak for biogass vært?

Ny rapport utarbeidet av Biogass Oslofjord undersøker hva et bompengefritak ville ha betydd for biogassbransjen i Norge.

Les nyhet

Vil samle biogassbransjen

Flytende biogass er på full fart inn i tungtransporten. Flere produsenter har lastebiler klare og nye fyllestasjoner vil gjøre drivstoffet tilgjengelig.

Les nyhet

Frå grøne posar til gass og grøne jorder

Eit djupdykk i Oslo sitt matavfall.

Les nyhet

Bevilget støtte på 100 millioner til gassdrevne lastebiler

Tyskland har vedtatt å bevilge 100 millioner kroner i støtte til innkjøp av gassdrevne lastebiler.

Les nyhet

Nå kommer det kortreiste drivstoffet for fullt

I dag setter AGA gravemaskinen i gang for bygging av den første fyllestasjonen for flytende- og komprimert biogass i Norge. Biogass-stasjonen på Furuset skal levere det mest bærekraftige flytende drivstoffet som er å oppdrive.

Les nyhet

Biogassproduksjon på gård – Hvilke muligheter finnes?

Biogass kan lages av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én ting det finnes mye av på norske gårder, så er det husdyrgjødsel.

Les nyhet

– Det var et enkelt valg

Kalnes vgs i Sarpsborg bytter ut sine gamle dieselbusser med nye miljøvennlige biogassbusser.

Les nyhet

Velkommen til Biogassdagene 2018

Se de nyeste kjøretøyene, hør de siste myndighetssignalene og bli med på happeningen 5-6. september.

Les nyhet

– Biogass er en viktig del av omstillingen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpnet i dag offisielt den nye fyllestasjonen for biogass i Horten. Hør hans åpningstale og hvilke lovnader han kom med her!

Les nyhet

Gikk du glipp av Skandinavias Biogasskonferanse 2018?

Fortvil ikke. Her kan du nemlig laste ned alle presentasjoner, lese flere interresante artikler og se video!

Les nyhet

Biogass for dummies – Populærvitenskapelig sofasamtale om biogass som klimaløsning

Du har kanskje lagt merke til at busser og kommunale kjøretøy i Fredrikstad går på biogass? Men vet du egentlig hvorfor det er en himla god klimaløsning?

Les nyhet

Biogassrapporter gir effekter!

I et nytt representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Else-May Botten og Espen Barth Eide blir rapporter gjennomført av Biogass Oslofjord og Biogas2020 brukt som grunnlag.

Les nyhet

Brev til Klima- og miljødepartementet vedrørende nasjonal rapportering av biogass i henhold til EUs bærekraftskriterier

5 organisasjoner har i dag sendt brev til KLD med oppfordring til å gå i dialog med bransjen om utviklingen av en bransjenorm for biogass med årlig rapportering til Miljødirektoratet på produksjon og klimanytte fra norsk biogassproduksjon, basert på EUs bærekraftskriterier.

Les nyhet

Organisk avfall og gjødsel – uutnyttet potensial for biogass

En ny doktorgradsavhandling viser at det er store miljøfordeler å hente på å bruke organisk avfall og gjødsel til biogassproduksjon.

Les nyhet

Over 150 millioner til biogass

Greve Biogass og VEAS får begge støtte av Enova for å bygge anlegg for biogassproduksjon. Det ble offentliggjort under Enovakonferansen i Trondheim i dag. – Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger

Les nyhet

Nordlandsbanen på biogass?

En ny rapport fra blant annet Norsk Gassforum viser at togene på Nordlandsbanen kan gå på biogass som et lavutslippsalternativ til dagens dieseltog. Det er få tekniske eller miljømessige barrierer i veien for en Nordlandsbane hvor organisk avfall, kloakk og husdyrgjødsel kan brukes til lokal produksjon av biogass som et

Les nyhet

Gjør deg klar for den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018!

Les nyhet

Praktisk veileder for biogassanlegg er publisert

Innovasjon Norge har publisert en praktisk veileder for biogassanlegg, som skal bidra til økt kunnskap om oppstart og drift av biogassanlegg. Veilederen er utarbeidet av NMBU, NIBIO, Østfoldforskning, Tel-Tek og Norsøk som en del av følgeforskningsprosjektet som gjøres innen biogass. Den består av tre hoveddeler: mulighetsstudie, prosjektering og drift, i

Les nyhet

6 myter om biogass – Og riktige svar

Vi vet at biogass er verdens mest miljøvennlige og etiske energisystem, (Null netto CO2 i det totale miljøregnskapet, og løser en miljøutfordring med avfallet.) samt det beste miljøvalget for lokal transport ved biogasslastebiler. Biogass for transport er faktisk et av de beste eksemplene vi har i dag på det grønne skiftet

Les nyhet

– Flytende gass er beste alternativet

Flytende gass er det beste tilgjengelige klimaalternativet på markedet for tung region- og langtransport, skriver Volvo Trucks i en pressemelding. Ved å erstatte diesel med flytende naturgass eller biogass, kan CO2-utslippene fra tunge lastebiler reduseres betydelig. Flytende naturgass (LNG) brukes i dag først og fremst i industriell drift, men har

Les nyhet

Enova støtter innkjøp av biogasskjøretøy

Bedrifter som vil kjøpe tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner kan nå få investeringsstøtte av Enova. – Det har manglet gasskjøretøy med større motorer på det norske markedet. Nå er flere slike modeller på vei inn, og da åpner det seg muligheter for flere, for eksempel innen langtransport, til å ta

Les nyhet

Biogas för framtiden – regional utveckling och cirkulär ekonomi i dag och imorgon

Gikk du glipp av konferansen «Biogas för framtiden – regional utveckling och cirkulär ekonomi i dag och imorgon»? I videoen under kan du se hele konferansen på nytt! Les mer om konferansen og last ned aktuelle presentasjoner og rapporter her.

Les nyhet

Wärtisilä kjøper Pure Gas Solutions

Det finske konsernet Wärtisilä, som blant annet produserer utstyr for produksjon av flytende gass (LNG og LBG) i Norge, har nå kjøpt den svenske bedriften Pure Gas Solutions. Pure Gas Solutions er en av de ledende produsentene av system for oppgradering av biogass til biometan som igjen kan benyttes som

Les nyhet

Nye Volvo-lastebiler på biogass

Volvo Trucks presenterer tunge lastebiler som kjører på flytende naturgass eller biogass. De nye tunge lastebilene har samme ytelse, manøvrerbarhet og drivstofforbruk som Volvos dieseldrevne modeller. I tillegg er CO2-utslippene til de nye lastebilene 20–100 % lavere enn diesel, avhengig av valget av drivstoff. Nye Volvo FH LNG og Volvo

Les nyhet

Mobil fyllestasjon for nordiske forhold

Fler og fler får øynene opp for det vi liker å kalle «Verdens mest miljøvennlige og etiske energisystem». Behovet for mobile fyllestasjoner med biogass øker i takt. Anleggsbransjen skal bli fossilfri, noe som også tvinger frem bruken både av EL og biogass. Nå kan den norsk/danske bedriften Nærenergi levere en mobil

Les nyhet

Litra skal kjøpe 100 biogassbiler

Det norske transportselskapet Litra AS skal de nærmeste fem årene investere i minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. Gassen skal leveres av Skagerak Energi AS. – Som bedrift har vi en forpliktelse til å redusere utslippene våre, og kjøper derfor hele tiden inn de mest moderne bilene med

Les nyhet

Vurderer støtte til tyngre biogass-kjøretøy

Det er både skjær i sjøen og lys i tunnelen for økt bruk av biogass i transportsektoren, viser ny rapport. Enova vurderer nå å utvide støttetilbudet. – Biogass kan redusere klimagassutslipp i deler av transportsektoren. Rapporten viser at det er mulig å etablere et marked for biogass som på sikt

Les nyhet