Nyheter

Signe Davidson er ny kommunikasjonsansvarlig hos Biogass Oslofjord!

Signe har en bachelor i samfunnsgeografi og skrev oppgave om grenseoverskridende transportkorridorer. I tillegg har hun erfaring som koordinator for sosiale medier ved Lunds universitet og virksomhetsleder fra Transkriber Scandinavia. Vi skjønte fort at Signe har et smittsomt engasjement for omstilling i transportsektoren, og ønsker henne velkommen til oss i

Les nyhet

Opptak og foiler fra webinaret «Hvordan oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall – Planer og forventninger i Oslofjordregionen»

Hvordan skal vi oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall? Hvilke planer og forventninger finnes i Oslofjordregionen? Det er spørsmål foredragsholdere fra Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Greve Biogass, en rekke forskjellige kommuner og et renovasjonsselskap forsøkte å gi deg svar på i  webinaret «Hvordan oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall – Planer og forventninger

Les nyhet

Meld deg på webinaret «Hvordan oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall – Planer og forventninger i Oslofjordregionen»

Hvordan skal vi oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall? Hvilke planer og forventninger finnes i Oslofjordregionen? Det er spørsmål vi skal forsøke å gi deg svar på i det kommende webinaret «Hvordan oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall – Planer og forventninger i Oslofjordregionen».

Les nyhet

Opptak og foiler fra webinaret «Biogass i offentlige anskaffelser»

I nært samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune samlet Biogass Oslofjord et knippe interessante foredragsholdere til å belyse problemstillingen «Biogass i offentlige anskaffelser». Webinaret rettet seg mot kommunale klimarådgivere, men var åpent for alle med interesse for tema.

Les nyhet

Spennende foredrag på styremøte til Biogass Oslofjord

Vi i Biogass Oslofjord ønsker å dele gode og inspirerende foredrag med våre følgere. Under ligger det foredrag fra Pia Farstad von Hall fra Biogass Norge, Rune Holmstad fra Veas og Per Torp fra Veas Marked. Foredragene ble holdt under styremøte til Biogass Oslofjord den 30.april. Pia Farstad von Hall,

Les nyhet

Meld deg på webinar om biogass i offentlige anskaffelser

Hvordan kan kommuner og offentlige selskaper bidra til økt bruk av biogass? På webinaret får du høre fra erfaringene til Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Klima Østfold, Fredrikstad kommune og VESAR om hvordan de har jobbet med nettopp denne problemstillingen.

Les nyhet

Denne bilen er «Dønn grønn»

Transport-Formidling SA valgte biogass da trengte et nytt kjøretøy.

Les nyhet

Opptak fra webinaret: Introkurs om biogass

For å bidra med kompetanse til kommuner og andre interesserte, arrangerte Biogass Oslofjord webinaret «Introkurs om biogass» med innlegg og muligheter for diskusjon onsdag 10.mars. Noen kan mye og andre er nye til biogass. Derfor startet vi med en innføring i biogass – særlig for de som ikke kan mye,

Les nyhet

Nytt år og nye muligheter!

Les vårt ferske nyhetsbrev. Her finner du informasjon om arbeid som har blitt utført i 2020, to spennende rapporter og planer for en ny og interessant serie med webinarer om biogass.

Les nyhet

Vil du vite mer om biogass og hva det kan bety for din kommune?

For å bidra med kompetanse til kommuner og andre interesserte, vil Biogass Oslofjord tilby webinarer med innlegg og muligheter for diskusjon. Noen kan mye og andre er nye til biogass. Derfor starter vi med en innføring i biogass – særlig for de som ikke kan mye, enda. 45 minutter om

Les nyhet

Biogass Oslofjord – Status 2021

Vi har avholdt årsmøte, med godkjenning av årsrapport for 2020, handlingsplan videre og nye prosjekter. Vi ser frem til mer kontakt med fylker, kommuner og næringsliv for å bidra mer fremover! Den planlagte nasjonale handlingsplanen for biogass, som vi ga innspill til ved oppstart i 2020 har blitt en integrert

Les nyhet

Økende behov for fyllestasjoner for biogass i Norge

En ny rapport, utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Biogass Oslofjord, kartlegger aktuelle tomter og plasseringer i Oslofjordregionen.

Les nyhet

Vi kan potensielt femdoble produksjon av biogass i regionen

En ny forstudie fra Biogass Oslofjord viser at det er potensial på 1,6TWh tilgjengelig i Oslofjordregionen. 

Les nyhet

Bli med på biogasswebinar!

Vi i Biogass Oslofjord avholder styremøte førstkommende fredag 6. november. I den forbindelse skal vi få presentert nyheter om biogass fra Rederiforbundet, Renevo og Telemark Technologies. De foredragene ønsker vi å dele med så mange som mulig.

Les nyhet

Ny koordinator for Biogass Oslofjord

Tord Araldsen er ansatt som ny koordinator for Biogass Oslofjord. Forhenværende koordinator, Karen Sund, går over i ny rolle som fagansvarlig i nettverket.

Les nyhet

Ny rapport viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær

For første gang er det gjennomført en analyse av hvor sirkulært Norge er. Circularity Gap Report Norway viser at 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år, ikke blir ført tilbake til kretsløpet. Vår økonomi er kun 2,4 prosent sirkulær, men dette kan økes til 45,8 prosent.

Les nyhet

Se Webinaret her! Bruk av biogass øker og kan bli en vekstnæring i Norge

Se hele det spennende webinaret om biogass her nå. Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær, løser avfallsproblem og kan oppnå klimakutt både ved produksjon/metanfangst og bruk der den erstatter fossile drivstoff og energi. Det er en rask og enkel måte å redusere utslipp

Les nyhet

– Den er oversiktlig, fin og veldig komfortabel

Det sier Sven Iversen, sjåfør hos Fredrikstad-entreprenøren Jørgensen og Jørgensen A/S etter å ha kjørt og testet ut biogasslastebilen til prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i en uke.

Les nyhet

Biogass-lastebil til utlån

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» utvider maskinparken med en fossilfri lastebil.

Les nyhet

Nytt kart med oversikt over fyllestasjoner for biogass

Et nytt kart, utviklet av Biogass Oslofjord, gir deg oversikt over alle fyllestasjoner for biogass i Norge. Se kartet her.

Les nyhet

Norges utslipp øker! Kan biogass være en løsning?

Biogassens doble klimanytte skal synliggjøres.

Les nyhet

Åpning av ny fyllestasjon for biogass i Halden og oppstart av nye renovasjonsbiler på biogass i Halden kommune

Torsdag 13. juni er det offisiell åpning av ny fyllestasjon for biogass i Halden som skal driftes av AGA AS.

Les nyhet

Reduserte bompengesatsar for biogasskøyretøy i Oslo: Samferdselsministeren er positiv og vil ha rask avklaring

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet så raskt som mogleg sjå på om køyretøy som bruker 100 prosent biogass kan få redusert takst i bomringen i Oslo. – Eg ønskjer ein snarast mogleg løysing for mindre bompengar for næringslivet, seier Dale.

Les nyhet

Et rullende fossilfritt sykkelverksted

Klima Østfold og Pedalen satser videre med sykkelverksted på biogass.

Les nyhet

Ny fyllestasjon for flytende biogass i Vestfold

Denne uken åpner Norges største fyllestasjon for flytende biogass ved Borgeskogen utenfor Sandefjord i Vestfold. Air Liquide Skagerak er utbygger, et selskap som satser tungt på fornybar energi, som biogass, til tungtransporten.

Les nyhet

Vil du bidra til doble klimakutt?

Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom fylkene i Oslofjordregionen. Vi vil kutte utslipp fra organisk avfall og bruke metanen til å redusere utslipp fra transport og mer. Nå ser vi etter studenter som kan bidra med kompetanse og innovative ideer. Miljø, klima, jordbruk, økonomi, er alle relevante fagområder. Fleksibel arbeidstid

Les nyhet

Nordic Biogas Conference 2019

Den 9. og 10. april 2019 gikk den nordiske biogasskonferansen av stabelen for sjuende gang. Oslo var vertskap for konferansen, som brakte mer enn 300 ivrige biogassaktører sammen fra hele Norden og flere andre land. Biogass Oslofjord var del av programkomiteen. Konferansen dekket betimelige spørsmål om biogassens rolle i lavutslippssamfunnet

Les nyhet

– Biogass er en del av løsningen

Rundt om i landet er arbeidet godt i gang med å bygge nye kommuner og fylkeskommuner. Flere benytter muligheten til å tenke fremtidsrettet og knytter lokal samfunnsutvikling opp mot globale mål. I Viken er det bestemt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunnsutviklingen i den nye fylkeskommunen. Her

Les nyhet

Biogass i vinden under flere av vinterens konferanser

Biogass Oslofjord har deltatt på flere av vinterens konferanser knyttet til klima- og miljøtematikk. Under samtlige av disse har biogass blitt diskutert som en sentral og bærekraftig løsning på flere utfordringer.

Les nyhet

Stor vekst i biogassproduksjon og -bruk

Karen Sund, koordinator for Biogass Oslofjord deltok denne uken på en workshop med biogassaktører fra hele verden arrangert av IEA. Målet for workshopen var gjensidig læring. Les hennes refleksjoner her.

Les nyhet

Partifrakt på flytende biogass

Partifrakt AS i Larvik er det første private transportselskapet i Vestfold som satser på biogass som drivstoff. På tre av sine tjue lastebiler har de kjørt på flytende biogass siden desember i fjor.

Les nyhet

Ny veileder for utredning av potensial og kostnad for biogass

Miljødirektoratet har laget en ny veileder om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan utrede potensial og kostnader for biogass. Blant annet basert på prosjekter som har fått støtte fra Klimasats til å biogass.

Les nyhet

Åpnet ny offentlig fyllestasjon for biogass i Skien

Som et ledd i kommunens fokus på klima har Skien kommune bygd en fyllestasjon for biogass. Fyllestasjonen er åpen for alle som ønsker å bruke den, og biogassen kommer fra Greve biogass i Vestfold og produseres blant annet av matavfallet fra innbyggerne i Grenland.

Les nyhet

Bygger nytt biogassanlegg i Fredrikstad

Biogassanlegget skal levere drivstoff til kjøretøy i Tomteveien 45 og gass til forbruk i eksisterende vaskeri i Tomteveien 49.  Fredrikstad kommune skal anskaffe inntil 40 renovasjonsbiler, og i fremtiden ca. 80 lettere kjøretøy som alle skal benytte komprimert biogass som drivstoff. Kommunen har et vaskeri i Tomteveien 49 som benytter

Les nyhet

Åpning av fyllestasjon for biogass i Skien kommune

Som et ledd i kommunens fokus på klima har Skien kommune bygd en fyllestasjon for biogass på Larønningen ved Kjørbekk.

Les nyhet

GLØRs klimanøytrale biogass av matavfall

GLØR mener at miljøvennlig lokalprodusert biogass laget av matavfall fra våre egne innbyggere også bør brukes lokalt. Lokalprodusert Norsk biogass gir større reduksjoner i klimagassutslippene enn tidligere beregninger viser.

Les nyhet

Ny koordinator for Biogass Oslofjord

Karen Sund er ny koordinator for Biogass Oslofjord. Per Wennerberg takker av etter 3 år.

Les nyhet

Hva ville effekten av bompengefritak for biogass vært?

Ny rapport utarbeidet av Biogass Oslofjord undersøker hva et bompengefritak ville ha betydd for biogassbransjen i Norge.

Les nyhet

Vil samle biogassbransjen

Flytende biogass er på full fart inn i tungtransporten. Flere produsenter har lastebiler klare og nye fyllestasjoner vil gjøre drivstoffet tilgjengelig.

Les nyhet

Frå grøne posar til gass og grøne jorder

Eit djupdykk i Oslo sitt matavfall.

Les nyhet

Bevilget støtte på 100 millioner til gassdrevne lastebiler

Tyskland har vedtatt å bevilge 100 millioner kroner i støtte til innkjøp av gassdrevne lastebiler.

Les nyhet

Nå kommer det kortreiste drivstoffet for fullt

I dag setter AGA gravemaskinen i gang for bygging av den første fyllestasjonen for flytende- og komprimert biogass i Norge. Biogass-stasjonen på Furuset skal levere det mest bærekraftige flytende drivstoffet som er å oppdrive.

Les nyhet

Biogassproduksjon på gård – Hvilke muligheter finnes?

Biogass kan lages av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én ting det finnes mye av på norske gårder, så er det husdyrgjødsel.

Les nyhet

– Det var et enkelt valg

Kalnes vgs i Sarpsborg bytter ut sine gamle dieselbusser med nye miljøvennlige biogassbusser.

Les nyhet

Velkommen til Biogassdagene 2018

Se de nyeste kjøretøyene, hør de siste myndighetssignalene og bli med på happeningen 5-6. september.

Les nyhet

– Biogass er en viktig del av omstillingen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpnet i dag offisielt den nye fyllestasjonen for biogass i Horten. Hør hans åpningstale og hvilke lovnader han kom med her!

Les nyhet

Gikk du glipp av Skandinavias Biogasskonferanse 2018?

Fortvil ikke. Her kan du nemlig laste ned alle presentasjoner, lese flere interresante artikler og se video!

Les nyhet

Biogass for dummies – Populærvitenskapelig sofasamtale om biogass som klimaløsning

Du har kanskje lagt merke til at busser og kommunale kjøretøy i Fredrikstad går på biogass? Men vet du egentlig hvorfor det er en himla god klimaløsning?

Les nyhet

Biogassrapporter gir effekter!

I et nytt representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Else-May Botten og Espen Barth Eide blir rapporter gjennomført av Biogass Oslofjord og Biogas2020 brukt som grunnlag.

Les nyhet

Brev til Klima- og miljødepartementet vedrørende nasjonal rapportering av biogass i henhold til EUs bærekraftskriterier

5 organisasjoner har i dag sendt brev til KLD med oppfordring til å gå i dialog med bransjen om utviklingen av en bransjenorm for biogass med årlig rapportering til Miljødirektoratet på produksjon og klimanytte fra norsk biogassproduksjon, basert på EUs bærekraftskriterier.

Les nyhet