Vi kan potensielt femdoble produksjon av biogass i regionen

En ny forstudie fra Biogass Oslofjord viser at det er potensial på 1,6TWh tilgjengelig i Oslofjordregionen. 

Biogass er en fornybar energibærer som produseres gjennom anaerob nedbrytning av organisk materiale. Denne prosessen fanger metan som kan brukes til å erstatte fossile energibærere, så klimakutt i “begge ender” 

Selv om det er mange klimafordeler med biogass, produseres og forbrukes det mindre biogass i Norge enn i våre naboland. Dette er delvis fordi det er ukjent eller oppfattet knapphet. En ny forstudie fra biogassnettverket Biogass Oslofjord viser derimot at det er et teoretisk potensial på 1,6 TWh tilgjengelig i Oslofjordregionen. Dette må kunne brukes for at det skal bli produsert, og vi ser for oss økt bruk i tungtransport, skip og industri. 

Forstudien gjennomgår flere av de ulike kildene til organisk avfall som finnes i Oslofjordregionen, og ser nærmere på̊ bruken av deponigass, matavfall, slam og husdyrgjødsel for̊ å synliggjøre biogasspotensialet til disse kildene. I motsetning til mange andre land, trenger Norge ikke bruke energivekster, dvs. matvekster produsert for å brukes til biogassproduksjon. Anvendelse av ressurser i avfall er god sirkulærøkonomi og gir flere fordeler. 

 Økt forbruk og produksjon av biogass kan redusere utslipp i regionen med 554 000 CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer 16% av utslippet fra autodiesel i regionen hvis man antar at forbruket tilsvarer regionens andel av den nasjonale befolkningen. 

 Utfordrende, men løsbart 

Selv om potensialet for enkelte typer råstoff er stort, kan det være vanskelig å utnytte i praksis. Dette kommer av utfordringer knyttet til oppsamling, transport, forbehandling, konkurrerende bruksområder og regulatoriske barrierer på den ene siden og etterspørsel/betalingsvillighet på den andre siden 

Tilgjengelige ressurser 

Forstudien viser et stort potensial for økt biogassproduksjon med tilgjengelige ressurser i Oslofjordregionen. En økning i produksjonen kan redusere utslipp fra bl.a. transport, avfall og landbruk, som alle er sektorer med ambisiøse klimamål. Å benytte seg av disse ressursene til produksjon av biogass kan gi arbeidsplasser, verdiskapning og utslippskutt. 

– Biogass er en grønnere anvendelse av ressurser som ellers kan gi lokal forurensing. Dette er ressurser nettverket mener bør utnyttes, særlig når man også̊ får metanfangst, mindre organisk avfall/avrenning til sjø og bedre tilgang ̊ fosfor, sier Karen Sund, fagansvarlig i Biogass Oslofjord. 

Det skal lønne seg å velge grønt 

EU estimerer at biogass har en svært positiv miljøeffekt sammenlignet med fossile energibærere, og kan gi høyere utslippskutt enn biodiesel, elektrifisering og hydrogen når en ser ̊ hele livsløpetNorge har satt seg ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp med 50% innen 2030, og 90-95% innen 2050. Da blir det viktig at det skal lønne seg å velge grønt.  

Norge og fylkene i Oslofjordregionen, ønsker å bli bærekraftige og mer sirkulære i sin avfallshandtering. Biogass kan bidra betydelig for å ̊ disse målene. Fylkene i regionen har satt tydelige mål for å gjennomføre en grønn omstilling og økt bruk av biogass er sentralt for å gjennomføre dette.  

Ønsker økt satsning i Norge 

Biogass er fremdeles en liten del av den norske energiproduksjonen, men økt satsning ̊ biogass er et viktig verktøy for en grønnere omstilling. Tydelig offentlig politikk er et viktig virkemiddel for bransjens fremtid.  

Et sentralt ledd i studien har vært å kartlegge dagens produsenter av biogass, samt om det finnes eksistere planer om å utvide kapasitet. Dette er for å synliggjøre allerede eksisterende aktører i regionen som kan være interessert i tilgang på̊ mer substrat for økt produksjon, samt gi en oversikt over dagens situasjon for biogass i regionen.  

Geografisk er studien begrenset til medlemsfylkene i Biogass Oslofjord (Vestfold & Telemark, Viken og Oslo).  

Les forstudien her. 

 

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.