Økende behov for fyllestasjoner for biogass i Norge

En ny rapport, utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Biogass Oslofjord, kartlegger aktuelle tomter og plasseringer i Oslofjordregionen.

Utbyggingen av ladestasjoner for elbiler i Norge øker, mens utbygging av fyllestasjoner for biogass er mindre utbredt her til lands. Fremover vil det være et økende behov for etablering av fyllestasjoner som tilbyr fornybare drivstoff til veitrafikken.

En av de viktigste barrierene mot økt bruk av biogass i transportsektoren er at antallet fyllestasjoner er begrenset, og en av utfordringene med etablering av slike fyllestasjoner er tilgangen på tomter. Biogass Oslofjord har med bakgrunn i dette sett et behov for å kartlegge aktuelle tomter i Oslofjordregionen, nærmere bestemt Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Dagens kjøretøypark og fylleinfrastruktur avspeiler sannsynligvis ikke fremtidens behov. Innkjøpere av kjøretøy, både privatpersoner, offentlige aktører og næringsaktører, er avhengige av å ha tilgang til å fylle drivstoff som er tilpasset kjøretøyteknologien de kjøper inn. Utbyggere av fyllestasjoner er på̊ sin side avhengige av at etterspørselen etter drivstoffet de tilbyr er forutsigbar. Dette har representert og representerer fortsatt en barriere mot innfasing av alternative drivstoff. Blant annet med bakgrunn i dette, er et regulatorisk rammeverk for infrastruktur for alternative drivstoff under utvikling nå̊.

For kartleggingen er det tatt utgangspunkt i arealer i nærheten av vegene RV7, E134, E6 og E18, som er regulert til «bebyggelse og anlegg, herunder næringsvirksomhet» i kommuneplanens arealdel, og til «industri» (ikke kontor) eller «vegserviceanlegg/bensinstasjon» i reguleringsplan.

Som et utgangspunkt er det lagt til grunn et minimum flate-areal på̊ 2500 m2, basert på̊ erfaring med størrelsen på̊ andre fyllestasjoner som inkluderer nødvendig snuareal og oppstillingsplasser for fylling. I praksis vil størrelse på̊ areal avhenge av hvordan tomta og tilgrensende områder ser ut, samt hvilken kapasitet (hvor mange skal kunne fylle) fyllestasjonen skal ha.

I oversiktskartet ovenfor ser man hvilke tomter i området som kan være aktuelle for en LBG-fyllestasjon. Lokasjonene som er trukket frem er i Hol, Seljord, Larvik, Tønsberg, Lillestrøm, Indre Østfold og Marker kommune.  Mer informasjon om lokasjonene og hvordan man har kommet frem til plasseringene kan man lese om i rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Rambøll og kan lastes ned her.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.