Ny koordinator for Biogass Oslofjord

Karen Sund er ny koordinator for Biogass Oslofjord. Per Wennerberg takker av etter 3 år.

Karen Sund er ansatt som ny koordinator for nettverkssamarbeidet Biogass Oslofjord. Sund er kjent som en ekspert på gass og miljø. Hun kjenner interessenter langs hele kjeden, som er viktig for at verdikjeden skal fungere. Hun har jobbet med nye markeder i mange land, og de siste årene mye med flytende gass, både i stor og liten skala. Dette er nyttig for ny infrastruktur for biogass og særlig flytende biogass. Nå tar hun fatt på jobben med å utvikle verdikjeden til biogass i Oslofjordregionen. Sund kommer fra stillingen som partner i Sund Energy.

– Med Karen Sund får vi en erfaren koordinator som med sin bakgrunn, engasjement og kompetanse er den perfekte kandidaten til å videreutvikle det arbeidet som allerede har blitt gjort i Biogass Oslofjord. Biogassbransjen er inne i en viktig fase i Norge og det er viktig at vi fortsetter å presse på for å få gode betingelser, de rette politiske vedtakene og kommunisere ut til både politikere og allmennheten hvorfor biogass er et av flere viktige drivstoff i fremtidens fossilfrie samfunn, sier styreleder i Biogass Oslofjord Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkesting.

Den siste IPCC rapporten fremhever et par ting som er viktige fremover. Det haster mer, det må sees på metan (ikke bare CO2), og på sikt vil det bli nødvendig med «negative klimautslipp». Et voksende marked for biogass vil muliggjøre mer fangst av metanutslipp fra landbruk og andre sektorer. Bruk til erstatning av fossil energi reduserer utslipp ytterligere. I tillegg er kjeden lønnsom, samfunns­økonomisk og gir arbeidsplasser, særlig utenfor Oslo. Videre er det mindre forurensende enn mange andre løsninger, som særlig er viktig i millionbyen Oslo.

Prinsippene om kretsløpsbasert avfallshåndtering, størst mulig grad av lokal ressursutnyttelse og lavest mulig utslipp av klimagasser, er viktige rammebetingelser ved produksjon og bruk av biogass og biogjødsel. Bærekraftig sirkulærøkonomi i praksis!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har lovet at politikerene skal sørge for at biogass er konkurransedyktig i årene som kommer. Her fotografert fra åpning av biogassfyllestasjonen i Horten.

Oslofjordregionen har allerede flere gode eksempler på prosjekter og anlegg for biogass, men samtidig er markedet fortsatt i en tidlig fase. Biogass Oslofjord har derfor intensjon om å bidra til at hele verdikjeden utvikles frem til det etableres et velfungerende marked. Dette vil bli en av Sunds største og viktigste arbeidsoppgaver.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en så interessant jobb, og er samtidig takknemlig for å ha fått denne muligheten til å samarbeide med så mange dyktige mennesker i et viktig nettverk. Jeg har i hele min yrkeskarriere jobbet med gass, klima og fornybar energi, og foreslått biogass som beste løsning i mange markeder, også her. Det er litt komplekst, siden det involverer mange områder i økonomien og regjeringen, men verd innsatsen! Jeg ser allerede at det er flere interessenter som snakker sammen og denne uken åpnet også en fyllestasjon for LBG til tungtransport i Oslo. Stadig flere tunge kjøretøy og skip velger gass, og da er det mye lettere å blande inn biogass, som kan ha 150-179% lavere klimautslipp enn diesel, når det får utløst ny metanfangst.

Samtidig som Karen Sund kommer inn, takker Per Wennerberg av som koordinator for Biogass Oslofjord.

– Styret ønsker å takke Per Wennerberg for hans dedikerte arbeid som koordinator for Biogass Oslofjord. Siden Per trådte inn har Biogass Oslofjords engasjement og aktivitet økt betraktelig. Vi ønsker Per lykke til videre, sier Eirik Bøe.

Om Biogass Oslofjord

Biogass Oslofjord skal stimulere til en velfungerende biogassverdikjede i regionen gjennom å samarbeide for å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk, mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer statelig og internasjonalt, lede og delta i ulike prosjekter og satsninger på biogass i regionen og drive kunnskapsbygging internt i nettverket. Prosjektet er et et samarbeid mellom fylkeskommunene i Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.