Ny koordinator for Biogass Oslofjord

Tord Araldsen er ansatt som ny koordinator for Biogass Oslofjord. Forhenværende koordinator, Karen Sund, går over i ny rolle som fagansvarlig i nettverket.

Tord Araldsen er ansatt som ny koordinator for nettverkssamarbeidet Biogass Oslofjord. Araldsen kommer fra stillingen som Prosjektleder Bigoass hos Indre Hordaland Miljøverk IKS. Araldsen har en mastergradsutdanning i Miljøfysikk (siv.ing.) fra NMBU og brenner for utviklingen av biogassbransjen i regionen og for økt bruk av biogass i Norge.

– Med Tord Araldsen får vi en meget dyktig koordinator, som vil kunne løfte det gode arbeidet som allerede har blitt gjort i Biogass Oslofjord. Biogassbransjen er inne i en viktig fase i Norge og det er viktig at vi fortsetter å presse på for å få gode betingelser, de rette politiske vedtakene og kommunisere ut til både politikere og allmennheten hvorfor biogass er et av flere viktige drivstoff i fremtidens fossilfrie samfunn, sier styreleder i Biogass Oslofjord Ådne Naper (SV).

Prinsippene om kretsløpsbasert avfallshåndtering, størst mulig grad av lokal ressursutnyttelse og lavest mulig utslipp av klimagasser, er viktige rammebetingelser ved produksjon og bruk av biogass og biogjødsel.
Oslofjordregionen har allerede flere gode eksempler på prosjekter og anlegg for biogass, men samtidig er markedet fortsatt i en tidlig fase. Biogass Oslofjord har derfor intensjon om å bidra til at hele verdikjeden utvikles frem til det etableres et velfungerende marked. Dette vil bli en av Araldsens største og viktigste arbeidsoppgaver.

– Etter å ha jobbet med prosjekteringen av et mulig biogassanlegg på Voss i snart to år, har jeg erfart hvor vanskelig det kan være å bygge ny industri og nye verdikjeder. Dette er kanskje spesielt vanskelig for biogasskjeden, som omfatter avfallsbransjen, avløp, landbruk, samferdsel og maritim sektor for å nevne noen. Det er altså ingen som «eier» biogasskjeden alene, men alle sektorene som berøres vil helst ha så mye som mulig ut av den. Jeg gleder meg til å jobbe med, og lære av, Karen Sund og de andre ildsjelene i bransjen for at biogass skal vise vei som et praktisk eksempel på sirkulærøkonomi, sier Araldsen.

Samtidig som Tord Araldsen kommer inn, går Karen Sund over i en ny rolle som fagansvarlig i Biogass Oslofjord.

– Styret ønsker å takke Karen Sund for hennes dedikerte arbeid som koordinator for Biogass Oslofjord. Karen vil nå ha en rolle som fagansvarlig i nettverket. Her vil hun arbeide like aktivt som tidligere, men vil ha mulighet til å fokusere på faglige oppgaver. Vi mener dette er en god løsning og at Biogass Oslofjord har et kunnskapsrikt og godt team som rustet til å takle de oppgavene vi står ovenfor, sier Naper.

Om Biogass Oslofjord
Biogass Oslofjord skal stimulere til en velfungerende biogassverdikjede i regionen gjennom å samarbeide for å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk, mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer statelig og internasjonalt, lede og delta i ulike prosjekter og satsninger på biogass i regionen og drive kunnskapsbygging internt i nettverket. Prosjektet er et et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Oslo kommune.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.