Norges utslipp øker! Kan biogass være en løsning?

Biogassens doble klimanytte skal synliggjøres.
Norske utslipp økte med 0,4% i 2018. Årsaken er reduksjon i bruk av biodrivstoff. Ola Elvestuen etterlyser mer av det “gode biodrivstoffet”. Bærekraftig biogass fra avfall med dobbel klimanytte og høy verdiskaping i flere sektorer, produseres allerede i Norge.

● Frokostmøte hos Miljødirektoratet 13. juni 8.30 – 10.30​ med lansering av bransjenorm for klimarapportering.
● Rapporteringen skal gi fakta og økt kunnskap om klimanytten fra biogass, slik Stortinget ba om under behandlingen av klimastrategien 3. mai 2018.

Biogass – et avansert biodrivstoff med stort potensial
Norge har betydelige mengder organisk avfall fra det urbane rom (matavfall, avløpsslam), havbruk, skogbruk, industri og landbruk. Bransjen ser et potensial for mer enn en 10-dobling av dagens produksjon fra norsk avfall alene.

Biogass er sirkulær bioøkonomi med høy verdiskaping
Stortinget besluttet i 2018 at det skal lages en strategi for sirkulær økonomi, og dagens regjering har i sin plattform sagt at Norge skal “være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre” (Granavolden 17.1.19). Sirkulær bioøkonomi handler om å utnytte organiske ressurser i et kretsløp med minst mulig tap. Det kan skapes 20.000 nye og varige jobber i verdikjeden for biogass, dersom Norge satser.

“Biogass er sirkulær økonomi i praksis, gir svært høy klimanytte og er tilgjengelig i dag. Kunnskap om reell klimanytte i valgene vi tar er viktigere enn noensinne, derfor er denne bransjenormen svært viktig”​, Nancy Strand

Importert biodrivstoff velges i stedet for biogass
Storting og Regjeringen ønsker økt satsing på biogass. På tross av dette så har store offentlige anbud om kollektivtransport nylig valgt bort biogass til fordel for importert biodiesel for de neste 8-12 år.
Dette skjer i regioner som har investert i lokal biogassproduksjon, og det ser ut til å skje ​på tvers av eiernes ønske​ om å prioritere biogass foran annen biodrivstoff. I det siste Ruter anbudet som ble avgjort i mai 2019, ser det ut til at Ruter aksepterer 1. generasjon importert biodrivstoff fra matvekster. Samtidig bygger VEAS nå anlegg “vegg i vegg” for å kunne levere bærekraftig lokalprodusert biogass fra kloakkslam.

Hvorfor skjer dette? Hva er den reelle klimanytten for biogass? Hva er opphavet for norsk biogassproduksjon og hvor mye produseres? Hva går vi glipp av hvis vi velger bort biogass til fordel for annet drivstoff?

Noen fakta om biogass
● Norge har 14, snart 15 anlegg som produserer avansert bærekraftig biogass fra avfall til transportmarkedet.
● Årlig produksjon er ca 600 GWh, med potensial for mer enn 10-dobling.
● De siste 10 år er det investert 5 – 7 milliarder kroner i utvikling og
oppbyggingen av infrastruktur for produksjon, distribusjon og bruk.
● Sirkulær økonomi i praksis: Ressursene i organisk avfall og gjødsel blir i et
biogassanlegg utnyttet til energi OG biogjødsel med resirkulering av
næringsstoffene til ny matproduksjon.
● Avfall Norge anslår​ at det kan skapes 20.000 nye og varige jobber i
verdikjeden for biogass, dersom Norge satser.
● Biokraft og Hurtigrutens​ nylige inngåtte samarbeid er en viktig nyhet som
viser mulighetene for biogass i maritim sektor.
● I transportsektoren ser vi aktører som ​TINE som gir “full gass” på kumøkk
● Fortsatt er kollektiv /buss- og renovasjonsmarkedene de viktigste
markedene for biogass.
● Les mer om ​biogassens doble klimanytte​.

Artikkelen er en pressemelding fra Avfall Norge.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.