Nordlandsbanen på biogass?

En ny rapport fra blant annet Norsk Gassforum viser at togene på Nordlandsbanen kan gå på biogass som et lavutslippsalternativ til dagens dieseltog. Det er få tekniske eller miljømessige barrierer i veien for en Nordlandsbane hvor organisk avfall, kloakk og husdyrgjødsel kan brukes til lokal produksjon av biogass som et grønt og miljøvennlig drivstoff.

Studien har vist at:

  • Konverteringen fra diesel til biogasstog er teknisk mulig innenfor fornuftige økonomiske rammer, herunder ved et antatt rimelig nivå på offentlig virkemiddelbruk.
  • Sikkerhet og driftssikkerhet ved biogasstog blir ivaretatt.
  • Bærekraftig biogass vil være tilgjengelig til en konkurransedyktig pris. Ny kortreist bio- gassproduksjon i Trøndelag og Nordland, med avfall fra husholdninger, jordbruk og opp- drettsnæringen som råstoff, kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassut- slippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken.
  • Ved overgang fra diesel til biogass reduseres CO2 utslippene med 77 % eller 29 993 tonn CO2-ekv/år og NOx utslippene med 85 % eller 503 tonn NOx/år i et livsløpsperspektiv.
  • Flere studier konkluderer med at produksjonen av biogass og biogjødsel til sammen gir negative CO2-ekv utslipp.
  • Nordlandsbanen på biogass krever en investering på 606 MNOK. Elektrifisering krever en investering på minst 8000 MNOK.
  • Nåverdiberegninger viser en høyere netto nåverdi for biogass framfor biodiesel (HVO) på 401 MNOK.
  • Samfunnsøkonomisk vil en Nordlandsbane på biogass bidra til en verdiskapning på 249 MNOK og 212 årsverk årlig, fra biogassproduksjon.

     

Togparken er bare delvis moden for fornying. Godstrafikken på Nordlandsbanen, drevet av CargoNet, har en eierskapsmodell hvor alle tog leases, og dette skaper en økonomisk utfordring, men også samtidig en mulighet for innføring av lavutslippsløsninger.

Biogass og naturgass kan brukes om hverandre som drivstoff, og det er i dag mange eksisteren- de og planlagte gassdrevne tog i blant annet Amerika, Russland og India. Det er få uløste tekniske utfordringer med biogasstog, det som mangler for å få gasstog på det europeiske markedet er villighet til å produsere dem fra de europeiske produsentene. Gassmotorer brukes i Norge i dag i mange skip og busser.

Det er i dag en stor oppblomstring av biogassanlegg i Norge, og flere anlegg som leverer oppgradert biogass til transport er i disse dager i ferd med å begynne produksjonen. Den største utford- ringen i dag er å få nok kunder til denne biogassen. Det største av disse anleggene, Biokraft på Skogn i Nord-Trøndelag, kan alene levere all biogassen Nordlandsbanen trenger, og det er før anleggets planlagte dobling av produksjonskapasiteten. Det vil ikke være en mangel på biogass som drivstoff for Nordlandsbanen.

Les resten av rapporten her.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.