Hva ville effekten av bompengefritak for biogass vært?

Ny rapport utarbeidet av Biogass Oslofjord undersøker hva et bompengefritak ville ha betydd for biogassbransjen i Norge.

Til nå har biogass primært hatt en rolle innenfor kollektivtransport og renovasjon. Nå har tungtransporten fått kjøretøyteknologi som gjør at biogass også her kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Blant barrierene mot økt bruk av biogass er høyere totale investerings- og driftskostnader enn tilsvarende dieselkjøretøy. Justering av bompengesatsen for biogasskjøretøy blir av mange trukket fram som et viktig tiltak for å gjøre biogass konkurransedyktig for tungtransport. I dag oppnår ikke biogass avgiftslette- eller fritak i bomringer,

Det finnes en rekke insentiver for å fremme innkjøp og bruk av fornybare kjøretøy i Norge. Den nye rapporten gjennomgår dagens insentiver og virkemidler for bruk av biogass i transportsektoren, med særlig fokus på reduserte bompengesatser for biogasskjøretøy. Det er vist til avgiftslegging på naturgass samt erfaringer med økonomiske insentiver og andre virkemidler fra Sverige.

For å måle effekten av reduserte bompengesatser for biogassdrevne kjøretøy er det gjort en analyse av hvordan et bompengefritak vil kunne slå inn på kjøretøyparken. Effektene av tiltaket er fremstilt i en framskriving for antall varebiler (< 3,5 tonn) og lastebiler (>3,5 tonn) i Oslo og Bærum fordelt på ulike energibærere. Framskrivingen er basert på TØIs framskriving av «ultralavutsluppsbanen» som blant annet tar utgangspunkt i at samtlige nye varebiler og halvparten av alle nye lastebiler skal være enten batterielektriske eller hydrogendrevne (eller biogassdrevne? Rambøll anm.) fra 2030.

Hvordan en modell for reduserte bompengesatser for biogassdrevne kjøretøy skal utformes, herunder potensielle barrierer mot en slik innføring, er blitt vurdert og viser at naturgassens rolle, som tidligere i stor grad har vært en viktig back-up for biogass, kan føre til utfordringer. Utfordringene blir belyst og potensielle løsninger blir foreslått.

Les rapporten her.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.