10. March 2021 at 12:00 Webinar

Vil du vite mer om biogass og hva det kan bety for din kommune?

For å bidra med kompetanse til kommuner og andre interesserte, vil Biogass Oslofjord tilby webinarer med innlegg og muligheter for diskusjon.

Noen kan mye og andre er nye til biogass. Derfor starter vi med en innføring i biogass – særlig for de som ikke kan mye, enda. 45 minutter om de viktigste grunnene til biogassproduksjon og -bruk, effekter på energi, klima, miljø og bærekraft/sirkulærøkonomi.

Datoer: Onsdag 10/3, onsdag 7/4

Tid/Sted: Kl 12.00 / Microsoft Teams

Vi ser ikke bort fra at det kan blir flere slike intro-kurs.

 Etter hvert kommer mer spesifikke tema knyttet til relevante problemstillinger for kommuner og utbyggere:

  • Hvordan planlegge produksjon – hvilke kilder er best?
  • Hva med fyllestasjoner – hvor mange trengs og hvor bør de ligge?
  • Hvilke midler er tilgjengelig for kompetanseheving og prosjekter/innkjøp?
  • Ulike perspektiver fra ulike aktører: Tungtransport, landbruk, avfall, avløp, sammenligning av klimatiltak, osv

Alle disse blir ca 45 minutter med rom for diskusjon – utover våren (april og mai).

I tillegg lanserer vi et lite «bibliotek» med nyttige rapporter og videoer, samt innlegg holdt på andre seminarer som fortsatt er relevant – disse kan lastes ned fritt.

Interessert?

Registrer gjerne interesse og fint med indikasjon på kompetansenivå og hvorfor du vil delta. Områder av særlig interesse må gjerne indikeres, så vi kan tilpasse oss til behovene dere har.

2021/03/10 12:00:00
DEL