Biogass

Partifrakt på flytende biogass

Partifrakt AS i Larvik er det første private transportselskapet i Vestfold som satser på biogass som drivstoff. På tre av sine tjue lastebiler har de kjørt på flytende biogass siden desember i fjor.

Les nyhet

Åpnet ny offentlig fyllestasjon for biogass i Skien

Som et ledd i kommunens fokus på klima har Skien kommune bygd en fyllestasjon for biogass. Fyllestasjonen er åpen for alle som ønsker å bruke den, og biogassen kommer fra Greve biogass i Vestfold og produseres blant annet av matavfallet fra innbyggerne i Grenland.

Les nyhet

Bygger nytt biogassanlegg i Fredrikstad

Biogassanlegget skal levere drivstoff til kjøretøy i Tomteveien 45 og gass til forbruk i eksisterende vaskeri i Tomteveien 49.  Fredrikstad kommune skal anskaffe inntil 40 renovasjonsbiler, og i fremtiden ca. 80 lettere kjøretøy som alle skal benytte komprimert biogass som drivstoff. Kommunen har et vaskeri i Tomteveien 49 som benytter

Les nyhet

GLØRs klimanøytrale biogass av matavfall

GLØR mener at miljøvennlig lokalprodusert biogass laget av matavfall fra våre egne innbyggere også bør brukes lokalt. Lokalprodusert Norsk biogass gir større reduksjoner i klimagassutslippene enn tidligere beregninger viser.

Les nyhet

Vil samle biogassbransjen

Flytende biogass er på full fart inn i tungtransporten. Flere produsenter har lastebiler klare og nye fyllestasjoner vil gjøre drivstoffet tilgjengelig.

Les nyhet