Biogass

Nå kan du kjøre buss på biogass

91 nye og miljøvennlige busser i Vestfold. Mer enn 50 av de nye bussene skal kjøre på biogass produsert lokalt i Vestfold. Disse bussene får energien sin fra kortreist matavfall fra husholdninger og landbruksavfall. – Med dette markerer vi oss i den nasjonale satsingen på fornybar energi, og vi ser

Les nyhet

Se vår nye animasjonsvideo!

Prosjektet Biogass Oslofjord har, sammen med Biogas2020, laget en animasjonsvideo som viser hvordan biogass blir produsert og gir relevant informasjon om prosjektets mål og funksjon. Se videoen her:

Les nyhet

Dette er deler av teamet som utførte Markedsrapport Biogass i Oslofjordregionen: Arne Fredrik Lånke-Rambøll, Linn Helland-Rambøll (Prosjektleder), Fredrik Eikum Solberg-Telemark Fylkeskommune, Torkil Dyb Remøy – EGE/Oslo (Prosjekt koordinator)

Forventer stor vekst i biogass-etterspørsel

En ny rapport fra Rambøll viser at man kan forvente en markant økning i etterspørselen etter biogass de kommende årene – hvis offentlige aktører fortsetter å gå foran. Allerede finnes både teknologien og kapasiteten som trengs for å møte den forventede etterspørselen, og det kan bety både lavere klimautslipp, bedre

Les nyhet

Biogass i Oslofjordregionen

Rambøll har på oppdrag Biogass Oslofjord, i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, utarbeidet denne markedsrapporten om biogass i Oslofjordregionen. Biogass Oslofjord er en del av det Skandinaviske Interreg-prosjektet Biogass 2020. Regionen omfatter fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Rapporten bygger på data innhentet fra anlegg, intervjuer og

Les nyhet

De mener biogass er magisk

Biogassanlegget i Tønsberg har hentet navnet sitt fra populærkulturen.  – Fabrikken gjenvinner alt kildesortert avfall fra Asker til Kragerø og benytter flytende husdyrgjødsel fra landbruket som prosessvann, sier daglig leder Andreas Gillund hos Greve Biogass. Anlegget ble satt i drift i januar i år og kan bygges ut i tre

Les nyhet

Velkommen til lansering av markedsrapport om biogass i Oslofjordregionen

Biogass Oslofjord inviterer i samarbeid med OREEC til frokostmøte med lansering av en rykende fersk rapport om biogass i Oslofjordregionen. Møtet finner sted på Oslo Cleantech House i Skippergata 22, den 13.mai kl 08:00-10:00. Markedsrapporten vil gi en status på biogassproduksjonen i regionen og sier også hvordan potensialet ser ut for videre utvikling av

Les nyhet

Biogassdag engasjerte

Hvilke muligheter finnes i dag innenfor biogass? Hva kommer i nærmeste fremtid? Og hva dette kan bety for Telemark? Biogassdagen i Telemark ble arrangert 26. april med over 50 engasjerte deltakere. Konferansen hadde fokus på hvordan biogassinfrastrukturen til kollektiv og renovasjon også kan utnyttes og videreutvikles til å inkludere annen

Les nyhet

– 2016 er året det tar av med biogass

Økt bruk i transportsektoren gjør at Enova forventer en dobling av biogassproduksjon de neste tre årene. – 2016 er året det tar av med biogass, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. Han peker på en rekke prosjekt som enten ferdigstilles eller igangsettes i løpet av 2016. Blant dem

Les nyhet

– Biogass som klimatiltak har flere gode effekter

Statsminister Erna Solberg snakket varmt om biogass og «Den magiske fabrikken» da hun holdt foredrag på KS sin bedriftskonferanse. – Et annet eksempel som støtter opp flere av innsatsområdene er Greve Biogass eller det som kalles den magiske fabrikken. Dette er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold og Grenland, regionale

Les nyhet

Investerer stort i fremtidens drivstoff

Produksjonen av biogass blir bare mer og mer aktuell i dagens samfunn. Nå planlegger avløpsselskapet VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) å investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff. Fra før produserer selskapet biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. – Det produseres

Les nyhet