Biogass

De mener biogass er magisk

Biogassanlegget i Tønsberg har hentet navnet sitt fra populærkulturen.  – Fabrikken gjenvinner alt kildesortert avfall fra Asker til Kragerø og benytter flytende husdyrgjødsel fra landbruket som prosessvann, sier daglig leder Andreas Gillund hos Greve Biogass. Anlegget ble satt i drift i januar i år og kan bygges ut i tre

Les nyhet

Velkommen til lansering av markedsrapport om biogass i Oslofjordregionen

Biogass Oslofjord inviterer i samarbeid med OREEC til frokostmøte med lansering av en rykende fersk rapport om biogass i Oslofjordregionen. Møtet finner sted på Oslo Cleantech House i Skippergata 22, den 13.mai kl 08:00-10:00. Markedsrapporten vil gi en status på biogassproduksjonen i regionen og sier også hvordan potensialet ser ut for videre utvikling av

Les nyhet

Biogassdag engasjerte

Hvilke muligheter finnes i dag innenfor biogass? Hva kommer i nærmeste fremtid? Og hva dette kan bety for Telemark? Biogassdagen i Telemark ble arrangert 26. april med over 50 engasjerte deltakere. Konferansen hadde fokus på hvordan biogassinfrastrukturen til kollektiv og renovasjon også kan utnyttes og videreutvikles til å inkludere annen

Les nyhet

– 2016 er året det tar av med biogass

Økt bruk i transportsektoren gjør at Enova forventer en dobling av biogassproduksjon de neste tre årene. – 2016 er året det tar av med biogass, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. Han peker på en rekke prosjekt som enten ferdigstilles eller igangsettes i løpet av 2016. Blant dem

Les nyhet

– Biogass som klimatiltak har flere gode effekter

Statsminister Erna Solberg snakket varmt om biogass og «Den magiske fabrikken» da hun holdt foredrag på KS sin bedriftskonferanse. – Et annet eksempel som støtter opp flere av innsatsområdene er Greve Biogass eller det som kalles den magiske fabrikken. Dette er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold og Grenland, regionale

Les nyhet

Investerer stort i fremtidens drivstoff

Produksjonen av biogass blir bare mer og mer aktuell i dagens samfunn. Nå planlegger avløpsselskapet VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) å investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff. Fra før produserer selskapet biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. – Det produseres

Les nyhet

Biogass er en del av løsningen

Klima og miljøminister Vidar Helgesen besøkte tirsdag denne uken Greve Biogass i Tønsberg. Anlegget produserer miljøvennlig drivstoff fra matavfall som blir kastet til gjenvinning. I løpet av våren vil de fleste bussene i vestfold og Grenland til å kjøre på biogass fra dette anlegget. Det tilsvarer 4 millioner diesel. Helgesen

Les nyhet

Biogassdag i Telemark

Hva skal vi gjøre med biogassen? Nå kan du bli oppdatert om det siste innen biogass i Oslofjordregionen. Hvilke muligheter er det for biogass i fremtiden og hvilke erfaringer har brukere med biogass som drivstoff, er spørsmål konferansier Olaf Braastad, seniorrådgiver i Bellona, vil ta opp under konferansen om biogass

Les nyhet

Lager biogass 50 ganger mer effektivt

Forskningen til Wenche Hennie Bergland ved Høgskolen i Sørøst-Norge kan gjøre det lønnsomt å produsere biogass på norske gårder. Det ferske doktorgradsprosjektet til høyskolelektor Wenche Hennie Bergland er basert på studier av biologiske prosesser for å lage fornybar metan ved anaerob nedbrytning av biomasse i husdyrgjødsel. Tradisjonelle metoder for å framstille biogass

Les nyhet