Biogass

Vil du bidra til doble klimakutt?

Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom fylkene i Oslofjordregionen. Vi vil kutte utslipp fra organisk avfall og bruke metanen til å redusere utslipp fra transport og mer. Nå ser vi etter studenter som kan bidra med kompetanse og innovative ideer. Miljø, klima, jordbruk, økonomi, er alle relevante fagområder. Fleksibel arbeidstid

Les nyhet

Nordic Biogas Conference 2019

Den 9. og 10. april 2019 gikk den nordiske biogasskonferansen av stabelen for sjuende gang. Oslo var vertskap for konferansen, som brakte mer enn 300 ivrige biogassaktører sammen fra hele Norden og flere andre land. Biogass Oslofjord var del av programkomiteen. Konferansen dekket betimelige spørsmål om biogassens rolle i lavutslippssamfunnet

Les nyhet

– Biogass er en del av løsningen

Rundt om i landet er arbeidet godt i gang med å bygge nye kommuner og fylkeskommuner. Flere benytter muligheten til å tenke fremtidsrettet og knytter lokal samfunnsutvikling opp mot globale mål. I Viken er det bestemt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunnsutviklingen i den nye fylkeskommunen. Her

Les nyhet