Hanna Lisa Matt

Varaordfører, styregruppe Biogass Oslofjord

Varaordfører, styregruppe Biogass Oslofjord

Leder, hovedutvalg miljø, innovasjon og næring

Buskerud

hanne.lisa.matt@bfk.no 45019787