Fredrik Eikum Solberg

Prosjektmedarbeider Regional klimaplan for Telemark, Telemark fylkeskommune

Prosjektmedarbeider Regional klimaplan for Telemark, Telemark fylkeskommune

fredrik.solberg@vtfk.no +47 950 45 227