Birger Hoveden

Politiker, Telemark fylkeskommune

Nestleder, hovedutvalg for samferdsel

Telemark fylkeskommune

birger.hovden@t-fk.no