Publikasjoner

Biogass Oslofjord: (trykk på bilde for å komme til rapporten)

Tilpasning av tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner for drift med biogass
Aktivitetsrapport Biogass Oslofjord 2018
Klimatiltak – Slam fra smolt- og oppdrettsanlegg til biogass
Kartlegging av en nasjonal infrastruktur for biogass
Økonomiske insentiver for bruk av biogass i transportsektoren
Markedsrapport – Biogass i Oslofjordregionen
Compression of raw biogas – A feasibility study
Verdiskapning av biogass på Østlandet
Bærekraft og klimagassreduksjon for norskprodusert biogass
Fossilfrie maskiner – Markedsjekk på fossilfrie maskiner
Biogassanlegg ved naturbruksskolene – Forstudie
Biogassproduksjon i Buskerud
Teknologialternativer for klimanøytral tungtransport av avfall
Kartlegging av organisk næringsavfall
Erfaringer gjort med innføring av biogassbusser i Oslofjordregionen
Biogasspotensialet fra landbruket i Østfold