Kontakt

KONTAKT

Prosjektledelse Biogass Oslofjord

Vi ønsker dialog med aktørene i og rundt biogassverdikjeden. Har du gode ideer, eller forslag til aktiviteter eller utredninger som Biogass oslofjord bør ta tak i, ta gjerne kontakt med oss. Trykk på navnet til ønsket person for fullstendig kontaktinformasjon.

Styregruppe Biogass Oslofjord

Heidi Sørensen

Direktør, Klimaetaten Oslo kommune

Arbeidsgruppe Biogass Oslofjord

Marit Soleim

Biogasskoordinator, Energigjenvinningsetaten Oslo kommune

Eirik Rugstad Haugen

Prosjektmedarbeider, Biogass Oslofjord

Cato Rasmussen

Rådgiver klima og energi, Telemark fylkeskommune

Bård Strige Øyen

Rådgiver

Gerd Jacobsen

Rådgiver plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune

Live Rud

Rådgiver regionalavdelingen, Vestfold fylkeskommune

Hilde Guttormsen

Økonomirådgiver, Biogass Oslofjord

Martin Norderhaug

Kommunikasjonsrådgiver, Biogass Oslofjord

Petter Nergård Christiansen

Mobilitetsrådgiver Klimaetaten, Oslo kommune

Karen Sund

Koordinator, Biogass Oslofjord

Guri Bugge

Klima og energirådgiver, Viken fylkeskommune