Kontakt

KONTAKT

Prosjektledelse Biogass Oslofjord

Vi ønsker dialog med aktørene i og rundt biogassverdikjeden. Har du gode ideer, eller forslag til aktiviteter eller utredninger som Biogass oslofjord bør ta tak i, ta gjerne kontakt med oss. Trykk på navnet til ønsket person for fullstendig kontaktinformasjon.

Styregruppe Biogass Oslofjord

Heidi Sørensen

Direktør, Klimaetaten Oslo kommune

Olav I. Moe

Politiker, Østfold fylkeskommune

Birger Hoveden

Politiker, Telemark fylkeskommune

Hanna Lisa Matt

Politiker, Buskerud fylkeskommune

Kåre Pettersen

Varaordfører, Vestfold fylkeskommune

Eirik Bøe

Styreleder, Biogass Oslofjord

Cecilie Agnalt

Politiker, Østfold fylkeskommune

Arbeidsgruppe Biogass Oslofjord

Marit Soleim

Biogasskoordinator, Energigjenvinningsetaten Oslo kommune

Eirik Rugstad Haugen

Prosjektmedarbeider, Biogass Oslofjord

Cato Rasmussen

Rådgiver klima og energi, Telemark fylkeskommune

Bård Strige Øyen

Rådgiver klima, miljø og næringsutvikling, Buskerud fylkeskommune

Gerd Jacobsen

Rådgiver plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune

Live Rud

Rådgiver regionalavdelingen, Vestfold fylkeskommune

Hilde Guttormsen

Økonomirådgiver, Biogass Oslofjord

Martin Norderhaug

Kommunikasjonsrådgiver, Biogass Oslofjord

Fredrik Eikum Solberg

Prosjektmedarbeider Regional klimaplan for Telemark, Telemark fylkeskommune

Petter Nergård Christiansen

Mobilitetsrådgiver Klimaetaten, Oslo kommune

Karen Sund

Prosjektleder, Biogass Oslofjord

Guri Bugge

Klima og energirådgiver, Østfold fylkeskommune