Kontakt

KONTAKT

Prosjektledelse Biogass Oslofjord

Vi ønsker dialog med aktørene i og rundt biogassverdikjeden. Har du gode ideer, eller forslag til aktiviteter eller utredninger som Biogass oslofjord bør ta tak i, ta gjerne kontakt med oss. Trykk på navnet til ønsket person for fullstendig kontaktinformasjon.

Styregruppe Biogass Oslofjord

Harald Kinck

Politiker, Telemark

Bjarte Grostøl

Politiker, Buskerud

Lina Bringsli

Politiker, Vestfold

Olav I. Moe

Politiker, Østfold

Birger Hoveden

Politiker, Telemark

Hanna Lisa Matt

Varaordfører, styregruppe Biogass Oslofjord

Kåre Pettersen

Ordfører, Styregruppe Biogass Oslofjord & Varaordfører, Vestfold

Silja Bjerke Vestre

Adm, Oslo kommune

Eirik Bøe

Politiker, Akershus

Cecilie Agnalt

Politiker, Østfold

Arbeidsgruppe Biogass Oslofjord

Cato Rasmussen

Telemark

Gerd Jacobsen

Akershus

Live Rud

Vestfold

Hilde Guttormsen

Økonomi

Martin Norderhaug

Kommunikasjonsrådgiver

Fredrik Eikum Solberg

Telemark fylkeskommune

Torkil Dyb Remøy

EGE / Oslo kommune

Karen Sund

Prosjektleder

Guri Bugge

Norsk prosjekteier

Partnere

Liv Birkeland

Lister Nyskapning

Rune Bakke

HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge

Torkil Dyb Remøy

EGE / Oslo kommune