24. June 2021 at 10:00 Webinar Gå til Teams / Webinar

Hvordan oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall – Planer og forventninger i Oslofjordregionen

Takk for din påmelding til webinaret «Hvordan oppnå 70% utsorteringsgrad for matavfall – Planer og forventninger i Oslofjordregionen». På denne siden vil du finne informasjon om arrangementet og lenke til møte.

Tid: 10:00-11:30 (senest)
Dato:
24. juni
Sted:
Digitalt (Teams)

Gå til Microsoft Teams

Program:

Hva innebærer det nye forslaget til forskrift om utsortering av bioavfall?
Reaksjoner på forslaget fra Samfunnsbedriftene (ca. 15 min).
Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene 

Avfallsbransjens reaksjon på forslaget (ca. 10 min).
Cecilie Lind, Avfall Norge 

Planer for å oppnå målkravet om 70% sorteringsgrad for matavfall (ca. 10 min hver).
Marianne Holen, Fredrikstad kommune
Eirik Lystrup, Hallingdal Renovasjon 

Pause (ca. 10 min)

Planer for å oppnå målkravet om 70% sorteringsgrad for matavfall forts. (ca. 10 min hver).
Stefan Baugstø, Kragerø kommune
Kari Anne Sølvernes, Oslo kommune 

Behov for behandlingskapasitet i framtiden. Hvordan forbereder Greve seg? (ca. 10 min).
Mariann Hegg, Greve Biogass

 

* Med forbehold om endringer.

2021/06/24 10:00:00
DEL