15. May 2017 at 08:30 Grensesvingen 7, 0661 Oslo Meld deg på!

Fossilfrie kjøretøy og maskiner – Er du med?

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene bare fra anleggsmaskinene 30 % av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er bygg- og anleggsplasser en vesentlig kilde til luftforurensning.

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er innenfor rekkevidde. En rekke betydelige offentlige utbyggere står nå samlet i kommende krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp. Vi inviterer til dialog og diskusjon om temaet 15 mai.

Vi trekker frem erfaringer gjennom Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo. I tillegg skal vi skal høre hva som kommer av krav fra det offentlige innen bygg- og anleggsplasser på sikt, samt høre fra leverandørene og bransjen hvilke barrierer man må løse og ikke minst hva som skal til for å bli med på et slikt utviklingsløp.

Mer utfyllende informasjon og endelig program vil i løpet av kort tid bli tilgjengelig på www.innovativeanskaffelser.no

2017/05/15 08:30:00
DEL