27. August 2020 at 09:00 www.circularnorway.no

Digital lansering av Circular Gap Report Norway

Hvor sirkulær er norsk økonomi? 

Bli med på digital lansering av Circularity Gap Report Norway og samtaler om fremtiden til norsk næringsliv

Torsdag 27. august fra 09.00 – 10.30

EU og Norge skal legge om fra lineær til sirkulær økonomi. I dag er verdensøkonomien kun 8,6 prosent sirkulær. Circularity Gap Report Norway er den første kartleggingen av Norges materialavtrykk, og den gir et måltall på sirkularitet i norsk økonomi. Meld deg på her.

Sirkulærøkonomi er nøkkelen til utviklingen av et bærekraftig samfunn, og et viktig satsningsområde for den norske Regjeringen. I Granavolden-erklæringen står det: «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.» 

Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan Norge kan bli mer sirkulært. Arbeidet er et næringsdrevet initiativ ledet av Circle Economy og Circular Norway i samarbeid med Skift, Virke, Avfall Norge, NITO, Forbrukerrådet, Biogass Oslofjord, Naturvernforbundet, RENAS, Schibsted, Finn, NHO og Ny Analyse, og er vitenskapelig forankret av Sintef og NTNU.

 Programmet for lanseringen

09:00 – 09:25     Presentasjon av Circular GAP Report Norway

 • Innledning av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
 • Om Circular Gap Report Norway og metodikken ved Marc de Wit, Circle Economy
 • Presentasjon av funnene i GAP-rapporten ved Alexander Christiansen, Circular Norway
 • Om omlegging  mot sirkulærøkonomi ved Thina Saltvedt, sjefsananalytiker Nordea

09:25-09:55       Paneldebatt om Næringslivets rolle og fremtidige arbeidsplasser

 • NHO ved direktør Mari Sundli Tveit
 • NITO ved president Trond Markussen
 • Skift/EFO ved direktør Frank Jægtnes
 • Virke ved bærekraftsansvarlig Camilla Gramstad

Moderator: Cathrine Barth

09:55 – 10:30    Paneldebatt om Hvordan skape sirkulært forbruk?

 • FINN – Adm. Dir. Christian Printzell Halvorsen
 • Forbrukerrådet – Fagsjef Gunstein Instefjord
 • Vestre Furniture – CEO Jan Christian Vestre
 • Jenny Skavlan

Metodikken i rapporten er utviklet av den nederlandske organisasjonen Circle Economy, som på få år har blitt anerkjent blant markedsaktører, myndigheter og forskningsmiljøer. De står bak den årlige GAP-rapporten om sirkularitet i verden som presenteres under verdens økonomiske toppmøte i Davos. Circle Economy har også gjennomført nasjonal analyse av sirkularitet i Østerrike og Nederland. 

I den norske rapporten får vi innsikt i hvor sirkulært Norge er i dag. Her kartlegges ressursstrømmene av metaller, mineraler, fossile ressurser og biomaterialer som tekstilfibre og mat i norsk økonomi. Analysen gir innsikt i driverne som kan bidra til å gjøre norsk økonomi mer sirkulær, gir innsikt om forbrukerrollen og hvordan å skape nye arbeidsplasser. Dette gir et godt faktagrunnlag til næringslivet og myndighetene i arbeide mot et mer sirkulært norsk samfunn.

Er du nysgjerrig på resultatet for Norge?

Registrer deg her for å følge den digitale lanseringen av Circularity Gap Report Norway den 27. august: https://lnkd.in/gU6u_aW

Du vil motta en lenke til arrangementet som strømmes via vår nettside. Ved registrering får du også tilsendt rapporten etter lanseringen.

DEL