27. September 2018 at 12:00 Kirkegata 41, 7600 Levanger Påmelding

Bioseminaret 2018

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Årets seminar finner sted i Trøndelag og inkludere befaring til Biokraft på Skogn. Rammen for forumet er Thon Hotel Backlund på Levanger, ca 50 minutter med tog fra Trondheim lufthavn, Værnes.

NB! DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.

Programmet som nå er lagt ut tentativt vil bestå av blant annet:

  • Nytt gjødselregelverk kommer nå på høring.
  • Plast og mikroplast i avfall og biologisk behandling.
  • Biogass – Biogass vokser og har fått mye oppmerksomhet på Stortinget og i regjeringen gjennom 2018 gjennom behandling av klimastrategien, Stortingsmelding om avfall og sirkulær økonomi, Nasjonal transportplan 2018-2029 og representantforslag om likebehandling av biogass med el og hydrogen. Hva er status produksjon, marked, nye anlegg og rammebetingelser?
  • Kompostering og andre behandlingsformer – Hva er status for planen om utfasing av torv som Stortinget har bedt om?
  • De nye bioressursene! Fiskeavfall, husdyrgjødsel, landbruksavfall, skogsavfall mm
  • Nye teknologier og metoder

Presentasjon av nye prosjekter innen biologisk behandling: Har du et prosjekt du ønsker presentere? Send en epost til Jens Måge.

Last ned program her.

Få mer informasjon og se hvilke foredragsholdere som kommer på hjemmesiden til Avfall Norge.

2018/09/27 12:00:00
DEL