5. September 2018 at 17:00 Messeveien 8, 2004 Lillestrøm Påmelding

Biogassdagene 2018 – Lillestrøm

Se de nyeste kjøretøyene, hør de siste myndighetssignalene og bli med på happeningen 5-6. september.

Biogass er det mest aktuelle drivstoffet for å få ned klimagassutslippene fra tunge kjøretøy som trailere, store lastebiler og ekspressbusser.

Volvo, Scania og Iveco leverer trekkvogner for 50 tonn totallast med biogass som drivstoff. Flere selskaper bygger fyllestasjoner for levering av flytende biogass. Tiden er inne for å ta i bruk biogass som drivstoff på tunge kjøretøy!

Å utnytte avfall, avløpsslam og husdyrgjødsel til å produsere fullverdig drivstoff, gjør at biogass er sirkulærøkonomi i praksis. Reststoffet fra produksjonen kan brukes til å produsere ny mat, og slik er sirkelen igang.

Hvordan vil vi som samfunn utnytte denne muligheten til å produsere miljøvennlig drivstoff fra lokale kilder? Hva mener regjeringen, og hvilke muligheter er det for å ta biogass i bruk som drivstoff på større kjøretøy? Delta på Biogassdagene og hør de siste signalene fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen og andre.

PROGRAM

Onsdag 5. september
Kl 10 Rigging av utstilling
Kl 17 Åpen utstilling, presentasjon av kjøretøy, matservering
Kl 18 Konsert med Ila Auto
Kl 21 Utstillingen stenger

Torsdag 6. september
Kl 09 Utstillingen åpner

Kl 10 Seminar; Biogass til tungtransport

Møteleder: Magnar Bolme, Lyse NEO

  • Biogass i lavutslippsamfunnet, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Venstre
  • Karbonavtrykk fra fossilfrie lastebiler, Erik Rambech og Valentin Vandenbussche, Endrava
  • Hvorfor har vi valgt biogass som drivstoff? Espen Martinsen, Partifrakt med flere

Kl 11 – 12 Lunsj i utstillingen, seminaret fortsetter etter lunsj

  • Hvem leverer kjøretøy og drivstoff? Korte innlegg fra Volvo Trucks, Iveco, Scania, Aga, Air Liquid Skagerak, Gasum med flere.
  • Lønner det seg å bruke biogass som drivstoff, og kan man få økonomisk støtte?
  • Hva blir regnestykket? Erling Sæter, FlowChange
  • Støtte fra Enova? Representant fra Enova
  • Hva med det nye CO2-fondet? Innleder kommer
  • Kan en få lavere pris i bomringen? Innleder kommer
  • Avsluttende samtale med representanter for næring og brukere, spørsmål fra salen

Kl 13.30 Seminar slutt

Kl 15.00 Utstillingen stenger

Les mer på www.biogassdagene.no.

2018/09/05 17:00:00
DEL