19. August 2020 at 10:00 Hos Rederiforbundet

Seminar: Bruk av biogass øker og kan bli en vekstnæring i Norge

Sted: Rederiforbundet, Rådhusgaten 25, Oslo
Møteleder: Anne Marit Post-Melby, Zero

Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær, løser avfallsproblem og kan oppnå klimakutt både ved produksjon/metanfangst og bruk der den erstatter fossile drivstoff og energi. Det er en rask og enkel måte å redusere utslipp fra skip, hvor den kan blandes inn i eller erstatte LNG. Norske arbeidsplasser kan skapes og utslipp kan reduseres i landbruket og fra deponi. Kjent teknologi som bringer oss raskere til målet! Sirkulært og godt bidrag til renere fjorder, bærekraftig oppdrett og mye mer!

MELD DEG PÅ HER

PROGRAM

10.00 Biogass en naturlig del av løsningen for et bedre klima

– Regjeringens satsing på biogass v/ Statssekretær Mathias Fischer
– EUs satsing på sirkulærøkonomi og konsekvensene for Norge v/ EU-rådgiver
  Paal Frisvold, Avfall Norge
– Helhetlig tilnærming og samspill mellom aktørene er avgjørende
  v/bærekraftsdirektør Bjørn Malm, Tine
– Mulige virkemidler for biogass v/seniorrådgiver Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet

  Dialog om utviklingen i biogassmarkedet ledet av Anne Marit Post-Melby, Zero

11.10 Potensiale for produksjon av biogass
– Mange råvarer skaper markedsmuligheter v/CEO Håvard Wollan, Biokraft
– Et moderne produksjonsanlegg v/adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, VEAS
– Gode initiativ for biogassproduksjon på Østlandet v/styreleder Ådne Naper,
  Biogass Oslofjord
– Samarbeid mellom kommuner gir mer produksjon v/Tord Peder Araldsen,
  Indre Hordaland Miljøverk

12.00 Lunsj

12.30 Bruk av biogass
– Kollektivtransport og tungtransport viktige brukere v/CEO Frode Halvorsen,
  Air Liquide Skagerak
– Fra LNG til biogass i skip v/fagsjef miljø Gunnar Malm Gamlem
– Anlegg en vekstbransje for biogass? v/Christoffer Bruserud, Oskar og
  Tormod Wike AS

13.10 Flere arbeidsplasser i biogassmarkedet
– Nye ideer, nye arbeidsplasser v/ CEO Egil Andersen, Antec biogas AS
– Karbonfangst – en del av verdikjeden v/Andreas Gillund, Greve Biogass
– Landbrukets rolle v/Styreleder Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

14.15 Biogass er sirkulær og klimavennlig – hvordan kan vi legge til rette
for biogass i fremtiden?

Debatten ledes av Anne Marit Post-Melby, Zero

– Liv Kari Eskeland, H
– Espen Barth Eide, A
– Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Sp
– Lars Haltbrekken, SV
– Solveig Schytz, V

15.00 Avslutning

Last ned programmet her: biogass seminar 19. august 2020 program 

DEL