13. August 2019 at 18:00 Arendal Mer informasjon

Biogass Oslofjord på Arendalsuka 2019

Kick-off for møteserien «Biogass & Barolo»
OREEC serverer Barolo til de 100 første som kommer, eller til det blir tomt.

Hvor: Castelle midt i Pollen Når: tirsdag 13.08 kl:18:00

Stortinget og Regjeringen har brukt mye energi på å legge til rette for økt produksjon og bruk av biogass. Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune har satset milliardbeløp på å bygge anlegg for produksjon av komprimert og flytende biogass til transportsektoren. Likevel har vi sett Ruters to store bussanbud gått til el- og 1. generasjon biodiesel. (Romeriksanbudet og Vestregionen).

Andre fylker lykkes bedre ved å stille krav om å bruke biogass i kollektivtransporten. Undergravingen er med å true hele satsingen på biogass som Stortinget har vedtatt og slår beina under de politiske vedtakene fattet av bystyret i Oslo og Fylkestinget i Akershus.

I tillegg raser debatten om fritak i bomringen for tungtransport på biogass. Vi tar debatten videre på Arendalsuka og lanserer en ny rapport om biogassens «glemte» klimanytte.
Vi serverer Barolo til de 100 første som kommer.

Lansering av rapport ved analyseselskapet Endrava

Rykende ferske tall på:
• Klimagassutslipp av ulike buss-teknologier
• Kartlegging av bidraget av lokalprodusert biogass mot FNs 17 bærekraftsmål
• Nye beregninger av tiltakskostnad

Kommentarer fra:
– Ragnhild Borchgrevink, adm.dir. VEAS
– Frode Hvattum, Strategidirektør i Ruter
– Karen Sund, Koordinator Biogass Oslofjord
– Frode Halvorsen, adm.dir. Skagerak Air Liquide

Panel:
• Erik Bøe (V), Leder, hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus Fylkeskommune
• Hans Hilding Hønsvall (KRF) leder hovedutvalg for samferdsel og areal Vestfold Fylkeskommune
• Siv Henriette Jacobsen (AP) Fylkesvaraordfører Østfold Fylkeskommune

Paneldebatt med kommentatorene
Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Direktør OREEC

 

2019/08/13 18:00:00
DEL