11. May 2021 at 10:30 Webinar / Microsoft Teams Gå til Teams / Webinar

Biogass i offentlige anskaffelser

Takk for din påmelding til webinaret «Biogass i offentlige anskaffelser». På denne siden vil du finne informasjon om arrangementet, lenke til møte og mulighet til å legge informasjonen direkte inn i din kalender.

Program:

10:30- 10:35  – Velkommen og introduksjon  v/Tord P.R.L. Araldsen

10:35 – 10:50  – Biogass i transportintensive anskaffelser – muligheter og eksempler v/Erik S. Gathen, Viken FK og Klima Østfold

10:50 – 11:05  – Innkjøpskrav til miljø og klimagassutslipp knyttet til innsamling og transport av husholdningsavfall  v/Bjørn E. Rui, VESAR

11:05 – 11:10  – Pause

11:10 – 11:25  – Hvordan Oslo tilrettelegger for bygging av biogassfyllestasjoner v/Petter N. Christiansen, Oslo kommune

11:25 – 11:40  – Pågående utbygging av fyllestasjon for biogass i Fredrikstad v/Marianne Holen, Fredrikstad kommune

11:40 – 11:45  – Informasjon om neste webinar v/Tord P.R.L. Araldsen

11:45 – 12:00 – Spørsmål i plenum. (Opptak slås av. Fritt ord.)

2021-05-11 10:30:00 2021-05-11 12:00:00 Europe/Copenhagen Webinar: Biogass I offentlige anskaffelser Biogass i offentlige anskaffelser Tid: 10:30-12:00 tirsdag 11. mai. Sted: Teams Tid Tema Innleder 10:30- 10:35 Velkommen og introduksjon Tord P.R.L. Araldsen 10:35 - 10:50 Biogass i transportintensive anskaffelser – muligheter og eksempler Erik S. Gathen, Viken FK og Klima Østfold 10:50 - 11:05 Innkjøpskrav til miljø og klimagassutslipp knyttet til innsamling og transport av husholdningsavfall Bjørn E. Rui, VESAR 11:05 - 11:10 Pause 11:10 - 11:25 Hvordan Oslo tilrettelegger for bygging av biogassfyllestasjoner Petter N. Christiansen, Oslo kommune 11:25 - 11:40 Pågående utbygging av fyllestasjon for biogass i Fredrikstad Marianne Holen, Fredrikstad kommune 11:40 - 11:45 Informasjon om neste webinar Tord P.R.L. Araldsen 11:45 - 12:00 Spørsmål i plenum. Opptak slås av. Fritt ord. ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ4ZmQ3MTgtOTc1NC00MDc3LTk2MGMtMDlhNmFkMzQ5MTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22%2c%22Oid%22%3a%2279e481a9-139d-4df7-891e-e89e7d6988cf%22%7d⁩ Microsoft Teams Biogass Oslofjord
DEL