12. September 2018 at 07:30 Haakon VIIs gate 9 0161 Oslo Påmelding

Biogass: Frokostmøte

Frokostmøte: Anskaffelse av tungtransport på biogass- og lansering av rapporten «Teknologialternativer for klimanøytral tungtransport av avfall»

Hva: Vi serverer siste nytt om biogass, varm kaffe og rundstykker.
Når: 12. september, 07:30 -10:00
Sted: KS-Agenda møterom Lindesnes
Arrangør: OREEC, Biogass Oslofjord og EGE Oslo kommune

PÅMELDING

For at flere skal ønske å ta i bruk biogass til tungtransport, må noe gjøres med mangelen på fyllestasjoner, det offentliges anbudspolitikk, og risikoen for «the early adopters» i overgangsfasen mot biogass. Oslo kommune har besluttet å anskaffe tungtransport på flytende biogass. Prosessen er i startfasen. På dette frokostmøtet gir vi deg det fulle bildet, det nyeste om biogass og ferske oppdateringer på status for produksjon, fyllestasjoner og infrastruktur og biogassmarkedet. I tillegg lanseres den rykende ferske rapporten «Teknologialternativer for klimanøytral tungtransport av avfall»
Vel møtt!

Program:
07:30    Servering av frokost/kaffe /te

08:00    Velkommen ved Mali Hole Skogen, direktør i OREEC og Torkil Dyb Remøy fra Biogass Oslofjord.

08:05    Hvorfor satser Tine på Biogass til tungtransport?  Ved Bjørn Malm leder for samfunnsansvar i Tine

08:20    Hva skal til for at vi skal få tro på biogass til tungtransport? Ved Espen Marthinsen, Daglig Leder i Partifrakt

08:35    Overblikk og status for produksjon av biogass ved Torkil Dyb Remøy, Biogass Oslofjord

08:50    Ny kunnskap: Lansering av rapporten «Teknologialternativer for klimanøytral tungtransport av avfall» ved Julia Obrovac prosjektleder i WSP og Marit Soleim prosjektleder Samfunn-, prosess- og analyseseksjonen i EGE Oslo kommune.

Om rapporten:

På kort sikt, er gassmotorer med flytende biogass den mest klimavennlige teknologien for regional tungtransport. Gassmotorer med flytende biogass er den teknologi som har kommet lengst i utviklingsnivået av de klimanøytrale teknologiene innenfor segmentet regional tungtransport.

09:05    Innkjøp av biogass – Oslo kommunes nye anskaffelsesstrategi og betydningen den har for biogass ved byrådssekretær finans Åsmund Strand Johansen

09:15    Status – Infrastruktur og fyllestasjoner for biogass på Østlandet. Eric Rambech Klimaetaten

09:30    Status for distribusjon av biogass. Innledninger ved

  • Frode Halvorsen, adm dir Skagerak Naturgass
  • John Melby, marked manager AGA
  • Erik Fromell, Senior business development manager Gassum

10:00    Slutt

DEL