25. April 2018 at 08:00 Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad

Biogas2020 – Skandinavias Biogasskonferanse 2018

SAVE THE DATE!

Nå er det på tide å føre datoene for den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018 inn i kalenderen. Vi skal utveksle nasjonale og internasjonale erfaringer, få ny inspirasjon og diskutere fremtidig utvikling innenfor biogass. Alt for å sammen fortsette å utvikle biogassbransjen slik at Skandinavia blir best i verden på biogass til transport. Vi ser for oss 400 påmeldte deltakere og utstillere, og kan love spennende dager for deg som er interessert i biogass!

Onsdag 25.april

09.00 – 17.30: Seminar og bransjemesse

19.00: Konferansemiddag

Torsdag 26.april

Studiebesøk hos aktuelle bedrifter i området og mulighet for deltakelse på flere interessante workshops.

Inspirasjon og innovasjon

Konferansen er en unik mulighet for å treffe bransjekolleger, næringsliv, akademia, offentlig sektor samt alle partnerene i Biogas2020.

Seminarer, nyheter og utstillere

Få mer informasjon om de siste nyhetene fra våre utstillere og foredragsholdere både inne- og utendørs midt i vakre Fredrikstad sentrum.

Konferansen består av tre parallelle seminarspor med mer enn 30 inspirerende forelesere med verdifull kunnskap om biogassbransjen.

Detaljert program og utstillere

Detaljert program legges ut fortløpende på: www.biogas2020.se

Informasjon og prosjektmøte

Bak konferansen står både norske, svenske og danske partnere i Interreg-ØKS prosjektet Biogas2020.

Prosjektmøte Biogas2020 holdes tirsdag 24.april. Kontaktperson for konferansen er Marianne Rist-Larsen Reime / marianne@oreec.no / +47 917 21 176.

 

DEL