Biogass

Lager biogass 50 ganger mer effektivt

Forskningen til Wenche Hennie Bergland ved Høgskolen i Sørøst-Norge kan gjøre det lønnsomt å produsere biogass på norske gårder. Det ferske doktorgradsprosjektet til høyskolelektor Wenche Hennie Bergland er basert på studier av biologiske prosesser for å lage fornybar metan ved anaerob nedbrytning av biomasse i husdyrgjødsel. Tradisjonelle metoder for å framstille biogass

Les nyhet