Biogass

– Vi satser kraftig på biogass

Regjeringen mener biogass er en viktig klimaløsning, og produksjon og bruk er økende. Biogass er en god løsning som også bygger opp under prinsippene om sirkulær økonomi, en økonomi der vi resirkulerer ressursene. Denne regjeringen har gitt biogass et betydelig løft. Regjeringen har i 2017 bevilget 20 millioner kroner til

Les nyhet

Reduserer utslipp med lokale ressurser

Høsten 2010 bestemte Tomb landbruksskole seg for å satse på biogass. For å spare på fyringsutgifter og redusere CO2 og metan-utslipp kjøpte skolen et biogassanlegg. – Anlegget består av et forlager fra husdyrgjødsla, som vi får rett fra fjøset. Deretter er det to reaktorer, som vi pumper møkka suksessivt inn i,

Les nyhet

Kan få Romerikes andre biometan-stasjon

Årnes kan få Romerikes andre fyllestasjon for biometan. Prislappen er 7,5 millioner kroner. Biometan er biogass av drivstoffkvalitet. Romerike Avfallsforedling (Roaf) på Skedsmokorset har i dag Romerikes eneste fyllestasjon for slikt drivstoff. Nå ønsker Nes kommune – som er vertskommune for Romerike Biogassanlegg – å ta større del i det

Les nyhet

Håper på ny biogass-stasjon i Skien

Biogass er et glimrende alternativ til diesel og bensin i transportsektoren, og et eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Flere fyllestasjoner er en forutsetning for å lykkes. Horten og Larvik har besluttet bygging, nå håper man at Skien følger etter. – Inn i produksjonen putter vi matavfall og husdyrgjødsel. Ut

Les nyhet

– Fremtiden ser lys ut

Med nyutviklet teknologi skal norske Antec Biogas revolusjonere biogassproduksjon. Fra sine beskjedne lokaler i Råde i Østfold kan firmaet vise til mange henvendelser fra både inn og utland. For øyeblikket er akkurat denne reaktoren på vei til Slovakia. Derfor er det hektiske dager for brødrene Egil og Uno Andersen. –

Les nyhet

VOS Logistics utvider satsningen på LNG

Med ambisjon om å ytterligere redusere sine CO2-utslipp, innførte Vos Logistikk LNG-lastebiler i sitt internasjonale mega trailer nettverk i 2015. For nettopp dette formålet har lastebilprodusenten Iveco utviklet fem LNG lav dekk prototype lastebiler utstyrt med doble drivstofftanker som åpner for en rekkevidde på opp til 1000 kilometer. Disse lastebilene

Les nyhet

Sats på biogass!

Prisøkningen på biodrivstoff i Norge har gjort at store aktører som Posten og Bring nå velger å gå tilbake til fossil diesel. Biodrivstoffet HVO koster nå to til tre kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og VG. Ved årsskiftet ble HVO mindre tilgjengelig på grunn av nye norske krav til råstoffet

Les nyhet

Horten kommune bygger fyllestasjon for biogass

Horten kommune er først ute med å bygge fyllestasjon for biogass til kjøretøy. Dette er den første i et planlagt regionalt nett av fyllestasjoner som skal tilby biogass som drivstoff til offentlige og private lastebiler, varebiler og personbiler. Vestfolds første public fyllestasjon ute på anbud Horten kommune har nå lyst

Les nyhet